Skip to main content

Deze update (versiedatum 22-6-2021) biedt weer diverse nieuwe functies. Uiteraard hebben we ook weer een aantal bugs opgelost.

De volgende bugs zijn opgelost:

– Bij uitgestelde filtering werd het filter dubbel berekend
– De view na het aanmaken van een draaitabel of join werd soms verstoord
– In de expressie verify werden lege velden als datumveld herkend
– Bij afbreken van het opslaan als project kon filtering bij kruis- en draaitabellen worden verstoord.
– XML mapping is aangepast zodat dubbele veldnamen worden voorkomen.

Auditfile Analyser& Reporter
– De analyse FA.03 is uitgebreid met gemiddelden over boekjaren en totaalmutaties per grootboek per boekjaar
– Analyse A.06: rekeningen analyse (zie bij Full Analyser de nieuwe functie multi draaitabel)
– Toegevoegd: auditfiles die naast elkaar zijn ingelezen (dus verschillende jaren of ondernemingen) kunnen apart worden geanalyseerd in de Auditfile Analyser

Full Analyser & Reporter
– Toegevoegd: het maken van een multi draaitabel. Dit is een draaitabel waarbij op basis van 1 veld meerdere samenvattingen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld op het veld grootboekrekening kan de hoogste waarde van debet, de vroegste datum van het veld mutatiedatum en de som van saldo worden getoond. Deze extra mogelijkheid wordt gebruikt in analyse A.06 van de auditfile analyzer, waarbij per grootboekrekening het volgende wordt getoond: het aantal boekingen, aantal debet, credit, debiteuren, crediteuren en btw bedragen, gemiddelden van debet en credit, het kleinste en grootste bedrag van het saldoveld en de vroegste en laatste mutatiedatum.
– Aan de script module is het commando “error()” toegevoegd. Hiermee kan worden gecontroleerd wat de foutmelding van een niet correct werkend commando is.
– Toegevoegd: het resultaat van een vergelijking van 2 tabellen kan worden opgeslagen als een csv bestand.
– Toegevoegd: menu functie om expressie te vervangen door vaste waarde (tabel bewerkingen/invoegen/vervang expressie door vaste waarde). Dit voor betere performance bij met name grote tabellen met complexe expressies.
– Toegevoegd aan bankanalyse en bankwizard: dubbele boekingen (kruis mutaties). Als meerdere rekeningen zijn ingelezen die naar elkaar geld overmaken staan deze mutaties er dubbel in. Deze analyse maakt de dubbele boekingen zichtbaar.
– Toegevoegd aan bankanalyse en bankwizard: tijdlijn analyse (in analysegroep tegenrekeningen).
– Toegevoegd aan koppelen van tabellen (join) m.b.v. numeriek nearest:
*het koppelen aan meest nabije waarde,
*koppelen aan meest nabije hogere waarde (vb:0-18=”laag”, 18-65=”midden” en 65-120 is “hoog”) en
*koppelen aan meest nabije lagere waarde (vb: wisselkoers vanaf datum 1, datum 2 enz.).
– Toegevoegd: tijdlijn grafiek. Hiermee kunnen transacties in de tijd worden getoond.
– Toegevoegd: het kunnen inlezen en opslaan van Excel bestanden. Nu kan volledig onafhankelijk van Excel, dus zonder gebruik maken van OLE , .xlsx bestanden worden ingelezen en opgeslagen. Nu kunnen dus ook office 365 bestanden worden ingelezen (office 365 online ondersteunt geen OLE).

Alle versies
– Toegevoegd aan de expressie categorize: het categorizeren op basis van een datum. De syntax is: categorize(“date:mm-dd-yyyy”;tekst of [veld];min|max|categorie;…). Het datum formaat kan dus ook verschillend zijn zoals dd-mm-yyyy of yyyy/mm/dd etc.
– Slider (schuifregelaar) toegevoegd die kan worden gekoppeld aan een bedrag- of datumveld. Met de slider kan het bereik van het
veld worden bepaald. Bijvoorbeeld een bedragveld bevat bedragen van -10000 tot +10000. De slider kan worden verschoven zodat alleen records worden getoond waarbij de waarde zich bijvoorbeeld tussen 500 en 1000 bevindt.

Verbeteringen:
– Meta informatie opslaan in .ods bestanden
– Controle op het voorkomen van unieke veldnamen in de output van een draaitabel (dus niet meer 2 velden met bv. de naam “aantal”)
– Om deze reden is ook het veld “aantal” in de draaitabel hernoemd naar ‘”#aantal_regels”
– Inlezen van XML bestanden groter dan 2,5 Gb verbeterd
– Er is een extra controle ingebouwd op het onterecht voorkomen van een wiskundige waarde in getalvelden ((bijv 2E0721173 werd gezien als oneindig).
– Het inlezen van auditfiles is versneld.
– Tijdens het berekenen van een filter kan niet meer van tabel worden gewisseld. Dit voorkomt een foute werking van het filter.
– Enkele procedures in het ODBC inlees venster aangepast (database formaat voor query voor eerste honderd records, af kunnen breken als query al loopt)
– Snel opslaan van een script bestand nadat eenmalig de naam is ingegeven.
– Camt.053 inleesmodule is aangepast voor het toekennen van de juiste debet-credit indicatie.
– Berekenen van tijd is verbeterd.
– Camt.052 aangepast: <rpt> (report) sectie toegevoegd.