Weet wat u verstuurt!

Met de Auditfile Financieel deelt u informatie over de inrichting van uw grootboek, de grootboekmutaties en de relatiegegevens van uw crediteuren/debiteuren met veelal de belastingdienst en/of accountant. Maar weet u wel wat u deelt?
Het ontsluiten van een auditfile en daarmee een mogelijkheid tot controle op de inhoud is echter niet vanzelfsprekend. Technische-, functionele barrières en/of kosten kunnen belemmerend werken. Een fout in de gegevens kan echter vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een  aangifte door fouten voor een te hoog bedrag wordt vastgesteld door de Belastingdienst.

Daarom biedt Easy2Analyse nu kosteloos een Auditfile Viewer.

Met onze Gratis Auditfile Viewer kunt u;

  • De Eigenschappen van de auditfile ontsluiten,
  • Inzicht krijgen in de kwaliteit van de auditfile,
  • Een kolommenbalans genereren,
  • Totalen per dagboek genereren,
  • Grootboekmutaties inzien,
  • Debiteuren en crediteurengegevens inzien.

Gegevens worden gebruiksvriendelijk gepresenteerd.  Daarbij is ook voorzien in drill-down, sorteer-  en filtermechanismen. Met de export functie kan de inhoud worden opgeslagen in PDF-format en daarmee platform onafhankelijk opslaan, bijvoorbeeld in verband met de bewaarplicht.

Naast de Auditfile Financieel kunnen ook de andere soorten auditfiles worden ingelezen, zoals de Auditfiles voor Salarissystemen, Afreken-, Ritregistratie-, Boordcomputer taxi en de internationale standaard SAF-T.

Verbeter uw bedrijfsvoering
Het aanmaken van een auditfile gebeurt in de regel een keer per jaar, meestal met het oog op de aanlevering van de jaargegevens aan de Belastingdienst en/of uw accountant.

De auditfile kan echter ook gedurende het jaar worden gebruikt voor doeleinden van  interne controle en/of verbeterpunten in de bedrijfsvoering te identificeren en door te voeren. Het niet benutten van deze mogelijkheid is eigenlijk een gemiste kans.

De gratis audit file viewer is te downloaden via https://www.easy2analyse.nl/gratis-audit-file-viewer/