Inzicht in eigen data

Voor het uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst en/of uw accountant wordt veelal gebruik gemaakt van auditfiles. Vrijwel alle gangbare financiële pakketten bieden de mogelijkheid een Auditfile Financieel aan te maken. Daarmee deelt u informatie over de inrichting van uw grootboek, de grootboekmutaties en de relatiegegevens van uw crediteuren/debiteuren.

Daarom biedt Easy2Analyse nu kosteloos een Auditfile Viewer.

Download gratis versie

Met onze Gratis Auditfile Viewer kunt u;

  • De Eigenschappen van de auditfile ontsluiten,
  • Inzicht krijgen in de kwaliteit van de auditfile,
  • Een kolommenbalans genereren,
  • Totalen per dagboek genereren,
  • Grootboekmutaties inzien,
  • Debiteuren en crediteurengegevens inzien.

Gegevens worden gebruiksvriendelijk gepresenteerd.  Daarbij is ook voorzien in drill-down, sorteer-  en filtermechanismen. Met de export functie kan de inhoud worden opgeslagen in PDF-format en daarmee platform onafhankelijk opslaan, bijvoorbeeld in verband met de bewaarplicht.

Naast de Auditfile Financieel kunnen ook de andere soorten auditfiles worden ingelezen, zoals de Auditfiles voor Salarissystemen, Afreken-, Ritregistratie-, Boordcomputer taxi en de internationale standaard SAF-T.

Verbeter uw bedrijfsvoering
Het aanmaken van een auditfile gebeurt in de regel een keer per jaar, meestal met het oog op de aanlevering van de jaargegevens aan de Belastingdienst en/of uw accountant.

De auditfile kan echter ook gedurende het jaar worden gebruikt voor doeleinden van  interne controle en/of verbeterpunten in de bedrijfsvoering te identificeren en door te voeren. Het niet benutten van deze mogelijkheid is eigenlijk een gemiste kans.

De gratis audit file viewer is te downloaden via https://www.easy2analyse.nl/gratis-audit-file-viewer/