Alles is tegenwoordig digitaal dus....

Analyse van alleen een auditfile is daardoor niet altijd meer voldoende. De Full Analyser & Reporter is een compleet data analyse en conversie programma. Naast de krachtige analyses van de Auditfile Analyser & Reporter , biedt de Full Analyser & Reporter functies voor het analyseren van banktransacties en diverse andere type bronbestanden. Hiermee kunt u vanuit een oplossing alle analyses uitvoeren.

Full Analyser & Reporter

U kunt  gegevens verrijken, filteren, koppelen en geschikt maken voor bijvoorbeeld rapportage en onderzoek. Het programma is ontwikkeld in de praktijk en wordt door honderden veeleisende IT professionals gebruikt. Door de gebruikersvriendelijkheid en uitgebreide mogelijkheden is het een tool die bestandsbewerking effectief en efficiënt ondersteund. Voordelen ten opzichte van bestaande audit software:

 • Gebruikersgemak
 • Goede service
 • Veelzijdigheid
 • Hoge kwaliteit
 • Toepassingen

Data analyse kan onder meer worden ingezet bij:

 • Risico inschatting
 • Toetsing interne beheersmaatregelen
 • Gegevensgerichte cijferanalyse
 • Gegevensgerichte detailcontroles
 • Risico-inschattingswerkzaamheden op een afwijking van materieel belang die mogelijk op fraude kunnen wijzen
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op managementfraude
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op fraude in de opbrengsten-verantwoording
 • Aanwijzing voor frauduleuze financiële verslaggeving
 • Aanwijzing voor oneigenlijke toe-eigening van activa

Data importeren en exporteren

De Full Analyser & Reporter ondersteunt de meest voorkomende bestandsformaten. Handig om data om te zetten naar het gewenste fomat.

Importeren van:
Alle soorten auditfiles (financieel, Salaris, Afrekensystemen, Ritregistratie, Internationaal (SAF-T))
CSV
Tekst
Email (meerdere formaten, waaronder .eml, .msg, .pst, lotus, firebird)
PDF
MS Access
MS Word
MS Excel
Databases (al dan niet met behulp van ODBC en ADO)
Bank transaktie bestanden (Swift, Camt.053, Mut.asc, CSV, Peseta)
JSON
XML

Exporteren naar:
Auditfile financieel (.adf en .XAF)
CSV
MS Excel
Open Doc spreadsheet (.ods)
MS Access
Dbase
PDF
RTF
SQL
JSON
XML
.GPX (i.c. bij auditfile ritregistratie)

U kunt meerdere bestanden tegelijk inlezen en opslaan naar een van de ondersteunde bestandsformaten.

Functies voor analyses, bewerkingen en conversie

Easy2Analyse biedt diverse functies voor het bewerken van data, analyse, conversie en het automatiseren daarvan.

 • Expressies (formules) worden gebruikt om veldwaardes te combineren, te splitsen, te berekenen, te converteren. Er zijn expressies voor het werken met tekst-, numerieke- en datum waardes.
 • Veld waardes kunnen worden opgeteld, gesplitst, verwijderd, geëxporteerd, gefilterd, gesorteerd etc. Ook kunnen tabellen worden gekoppeld aan de hand van unieke veld waardes, bijvoorbeeld het koppelen van klant gegevens in een klanten tabel aan een klantnummer in een mutatie overzicht.
 • Met de uitgebreide script mogelijkheden kunnen praktisch alle bewerkingen geautomatiseerd worden. Wel zo handig.

Analyse

De Full analyser reporter biedt uitgebreide mogelijkheden om de ingelezen gegevens te kunnen analyseren:

 • Benford’s law en Chi kwadraat toets;
 • Draai- en kruis tabellen;
 • Stratify;
 • Overzicht duplicates en gaps;
 • Overzichten van totalen per periode;
 • Statistics (veldanalyse);
 • Belastingdienst conforme steekproef;
 • Sampling (statistische steekproeven);
 • Sorteren;
 • Diverse veldbewerkingen zoals:
  • Zoeken en vervangen (fuzzy en meerdere woorden tegelijk mogelijk);
  • Expressies om met behulp van functies nieuwe velden aan te maken;
  • Filters om records te tonen of verbergen.

The story of the audit

De instrumenten die in de audit  worden ingezet variëren van zelfgebouwde toepassingen, bijvoorbeeld in Excel of Access, tot uitgebreide al dan niet volledig op data analyse gerichte softwareprogramma’s. De keuze voor een instrument is afhankelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld de aard en omvang van de data en het doel van de analyse.

Welk instrument je ook kiest, op data analyse zijn een aantal vuistregels van toepassing. Zeker als data analyse in het kader van een audit wordt uitgevoerd, moet naar onze mening minimaal worden voldaan aan:

Unieke en eenduidige identificatie van de bronbestanden;
De vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden;
De vastlegging van de uitgevoerde bewerkingen, analyses en uitkomsten;
Het kunnen reproduceren van de analyse;
De vastlegging van dit alles in het dossier.
Op welke wijze dit wordt gedaan maakt feitelijk niet uit. Als het maar wordt gedaan.
Zonder deze punten kan niet worden aangetoond waarop de bevindingen van de analyse zijn gebaseerd en zijn de bevindingen op zijn minst vatbaar voor discussie.

Uiteraard is dit in Easy2Analyse geregeld.