Gratis Audit File Viewer

Waar kan ik een licentie code ontvangen voor de gratis versie van de Audit File Viewer?

U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor de gratis versie van onze Audit File Viewer.

Inschrijven voor de gratis Audit File Viewer.

De licentiecode en/of gebruikersnaam werkt niet.

Na inschrijving ontvangt u van ons een mail met uw persoonlijke gebruikersnaam en code. Deze zijn beide hoofdletter gevoelig. Let er bij aanmelding op dat u uw gegevens correct invult. Mocht u toch een error melding krijgen, controleer dan goed of u uw gebruikersnaam en inlogcode goed heeft overgenomen (zonder bijvoorbeeld een extra spactie op het eind), en of u, op het moment van aanmelden een werkende internet verbinding heeft.

Daarnaast werkt de code enkel met de versie die u via onze download link (zelfde mail als uw code) gedownload heeft. De demo versie en de gratis versie zijn dus verschillend.

Easy2Analyse – FAQ

Waarom kiezen voor Eas2Analyse?

Uiteraard bepaalt u zelf waarom u kiest voor Easy2Analyse. Vanuit onze optiek zijn echter vooral de veelzijdigheid, het gebruiksgemak en de kwaliteit belangrijke argumenten om te kiezen voor Easy2Analyse. Uiteraard is de prijs ook een belangrijke factor waarmee Easy2Analsye zich onderscheidt.

Meer info over waarom Easy2Analyse

 

Wat is het verschil tussen de verschillende versies?

Auditfiles Analyser & Reporter (AAR)

De AAR is in staat om alle door de belastingdienst bekende auditfile formaten te openen. Het is daardoor bijzonder geschikt om als grootboek analyse programma ondersteuning te bieden bij de interne en externe administratieve controle. Uitgangspunt voor de dataset die in de AAR kan worden ingelezen is de auditfile. De huidige gepubliceerde auditfile soorten zijn financieel, afrekensystemen, salaris en rittenregistratie. De nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van het auditfile financieel worden door Easy2Analyse op de voet gevolgd. Voor de auditfile financieel zijn meer dan 130 Analyses voorgedefinieerd.

Full Analyser & Reporter (FAR)

De FAR is een compleet data analyse en conversie programma waarmee diverse bestandsformaten en databases kunnen worden geopend en geanalyseerd.  Naast de analyses van de auditfiles ondersteunt FAR de meest voorkomende bestandsformaten, zoals .csv, .xls, .pdf, .dbf, mdb, .doc, .html en .xml. Daarnaast ondersteunt de FAR ook Open Database Connectivity(ODBC) en ActiveX Data Objects (ADO) voor het benaderen van databases.

Kan Easy2Analyse met elke audit file werken?

Easy2Analyse kan met alle door de belastingdienst vastgestelde auditfiles overweg. Op dit moment zijn dit:

Auditfile financieel
Het overgrote deel van de financiële software kent de mogelijkheid om de mutaties als een auditfile financieel te exporteren.  Er zijn inmiddels meerdere varianten, uiteraard worden deze allemaal ondersteund. In de Auditfiles  Analyser en Reporter zijn meer dan 130 analyses voor gedefinieerd. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om deze analyses aan uw wensen aan te passen.

Auditfile salaris
In toenemende mate bieden loonverwerkingsprogramma’s de mogelijkheid om een auditfile salaris te exporteren. Dit bestand bevat de looncomponenten (vergoedingen en inhoudingen) van de werknemers van een bedrijf. Met de Auditfiles Analyser & Reporter kunt u deze gegevens inlezen en zodanig weergeven dat controle op de lonen en salarissen wordt vergemakkelijkt.

Auditfile afrekensystemen
Afrekensystemen zoals kassa’s bevatten een belangrijke schat aan informatie over de verkopen van uw bedrijf. De auditfile afrekensystemen biedt deze informatie aan in een gestandaardiseerd formaat. De auditfile afrekengegevens kan een belangrijke bron zijn voor uw interne beheersing. U weet namelijk precies hoeveel u op welk tijdstip, met welke kassa en door welke werknemer heeft verkocht. Deze en andere informatie worden in de Auditfiles Analyser & Reporter op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Auditfile rittenregistratie
In de meeste zakelijk voertuigen is een rittenregistratiesysteem ingebouwd. Dit systeem kan een schat aan gegevens bevatten over bestemmingen, efficiency van route planning, rijtijden, zakelijk of privé kilometers enzovoort. Een groeiend aantal bouwers van deze systemen bouwt de mogelijkheid in om deze gegevens in een standaard (auditfile) formaat te kunnen exporteren. Auditfiles Analyser & Reporter kan deze gegevens inlezen en bijvoorbeeld een gpx export bestand aanmaken, waarmee u ook de route visueel kunt maken.

Demo

Is er een demoversie beschikbaar

Een demoversie van de Auditfiles Analyser & Reporter en/of de Full Analyser kunt u hier aanvragen.

Kan ik de demo versie onbeperkt gebruiken?

De demo versies zijn volledig functioneel en voor onbepaalde duur te gebruiken. Alleen het aantal records dat kan worden ingelezen is beperkt tot 2500 records.

Zijn er ook ander demo's mogelijk?

Bij de standaard demoversie worden demo bestanden mee geleverd. Als u met uw eigen bestanden wilt testen worden maar max 2500 regels in gelezen. Voor de meeste situaties is dit voldoende om de functionaliteit te kunnen testen.

Een volledige versie voor testdoeleinden is alleen mogelijk voor gerichte  vraagstukken en met specifieke afspraken.  Neem hiervoor contact met ons op.

Installatie

Op welke besturingssystemen draait E2A software?

Easy2Analyse kan op iedere versie van Windows worden uitgevoerd. Het programma kan zowel als stand-alone als centraal vanaf een server werken.
Voor installatie is minimaal 20 Mb. vrije schijfruimte vereist. Voor goede prestaties is minimaal 1 GB RAM geheugen vereist. Het programma kan echter bestanden van ongelimiteerde grootte inlezen.
Het programma draait niet direct op een MAC/IOS. Wel kan het programma draaien op een virtuele machine binnen MAC/IOS.

Installatie op een pc of laptop

Download de meest actuele versie van de software en voer de installatie instructies uit. De standaard instellingen voldoen in de meeste gevallen. Bij de installatieprocedure gebeurt het volgende:

* Aanmaken (voor zover nog niet bestaand) van een map in de program files directory
* Kopiëren van programma bestanden in deze directory
* Aanmaken van profiel directory in de profielmap van de gebruiker
* Link aanmaken in het start menu naar het programma en de-installatie optie

U kunt ook eigen paden instellen voor de installatie van de programmafiles en licentiefiles. Belangrijk is dat de gebruiker altijd toegang tot deze map heeft.

Welke browser voor downloaden software?

Voor het downloaden van de software kunt u het best gebruik maken van Microsoft EDGE, Internet Explorer of Chrome. Met Firefox gaat de download helaas niet altijd goed.

Waar vind ik de meest recente versie?

Dit kan op twee manieren:

  • Indien u een bestaande klant bent kunt u ia de software in het menu navigeren naar: “Help” -> “Instellen of controleren van updates” -> “Nu Controleren”. De software zal u middels een serie pop-up schermen door het update proces begeleiden;
  • Indien u een nieuwe klant bent, ontvangt u bij bestelling een mail met een download link voor de software. Dit is altijd de meest up-to-date versie van de software.

Installatie voor Remote Desktop of Citrix

Bij installatie voor een RDS/Citrix omgeving is van belang dat het programma bestand op een locatie wordt geplaatst waar de gebruiker altijd toegang toe heeft, ongeacht vanaf welke server wordt ingelogd. Het licentiebestand wordt bij voorkeur in zijn persoonlijke map geplaatst.

Licenties

Welke leveringsvoorwaarden zijn van toepassing?

Op de software van Easy2Analyse zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014, hoofdstuk 1. Algemene bepalingen, Hoofdstuk 4. Programmatuur en hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt als bijlage bij de licentie gegevens gevoegd en kunt uw hier downloaden.

Daarnaast kunnen nog specifieke zaken in een aanvullende overeenkomst worden afgesloten indien de situatie daartoe aanleiding geeft.

Welk licentiemodel is van toepassing

Het licentiemodel is gebaseerd op named users. Elke gebruiker heeft dus een eigen persoonlijke licentiecode nodig.  De licentiekosten worden jaarlijks in rekening gebracht.

Hoe kan ik mijn licentie activeren?

Om Easy2Analyse te activeren heeft u een gebruikersnaam en een licentiecode nodig. Deze ontvangt u per e-mail nadat u de bestelling heeft gedaan.

Na ontvangst kunt u via de optie Registreren in het menu de software activeren. Daarbij is een verbinding met het internet nodig. Op basis van het beveiligde FTPS protocol wordt verbinding gelegd met onze server en wordt de licentiecode geactiveerd. Daarna is de beperking van de demoversie opgeheven.

Hoe lang is een licentie geldig?

Een licentie is een jaar geldig. Na dat jaar kunt u de applicatie niet meer gebruiken. Twee maanden voor het einde van het lopende jaar ontvangt u een factuur voor de verlenging van de licentie. Na betaling ontvangt u de nieuwe licentie code die wederom een jaar geldig zijn.

Hoe kan ik mijn licentie verlengen?

Licenties worden jaarlijks automatisch verlengd. Hiervoor ontvangt u tijdig  een factuur. Na betaling ontvangt krijgt u een nieuwe licentiecode toegezonden. Als u de nieuwe licentiecode niet voor afloop van de lopende licentie invoert valt het programma terug in demo modus. Eén maand voor het verstrijken van de licentie krijgt u een melding in het programma dat de licentie binnenkort verloopt.

Ik wil mijn licentie opzeggen

Opzegging van uw licenties dient uiterlijk 2 maanden voor het einde van de jaarlijkse licentieperiode schriftelijk plaats te vinden. Als de opzegging niet tijdig is ontvangen worden de licentiekosten gewoon in rekening gebracht.

Ik heb meer/minder licentie keys nodig

Als u meer licenties wilt kunt u deze bijbestellen op de bestelpagina. Als u minder licenties wilt dient u de licenties uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de lopende licentieperiode schriftelijk op te zeggen.

Functioneel

Welke bestandsformaten kan ik inlezen?

In de Auditfliles Analyser & Reporter kunt u alleen Auditfiles inlezen. In de full versie kunt u tevens de meest voorkomende bestandsformaten zoals .csv, .xls, .pdf, .dbf, mdb, .doc, .html en .xml inlezen. Daarnaast ondersteunt de FAR ook Open Database Connectivity(ODBC) en ActiveX Data Objects (ADO) voor het benaderen van databases.

Kan ik eigen scripts bouwen?

Met de full versie kunt u eigen scripts maken. Nadat u deze gemaakt hebt in de full versie, kunt u deze ook delen met collega’s die alleen beschikken over de Auditfiles Analyser & Reporter.

Kan ik meerdere auditfiles gelijktijdig inlezen?

U kun zowel meerdere bedrijven als meerdere jaren inlezen. Dit kan zowel in één tabel als in meerdere tabellen. Dit is ook mogelijk als de taxonomie van de auditfiles verschillend is.

Kan ik bankafschriften in PDF inlezen?

Dit is mogelijk in de Full versie. Voor verschillende banken een aantal templates beschikbaar. Daarnaast beschikt de Full versie standaard over een aantal uitgebreide bankanalyses.

Ik krijg een foutmelding in Excel bij omzetten of opsplitsen auditfiles

Excel heeft beperkingen in het aantal regels/rijen dat in een werkblad kan worden aangemaakt. Afhankelijk van de versie van Excel zijn dit er 65.536  (Excel 2003) of 1.048.576 (Excel 2007 en hoger)  Een grote auditfile kan meer mutatieregels bevatten. Het is dan mogelijk om bij de export van het bestand naar Excel het bestand te splitsen in meerdere tabbladen/bestanden  om dit probleem op te lossen.

Kan ik met de Auditfiles Analyser & Reporter een jaarrekening genereren?

Dit is mogelijk. Als de auditfile is gebaseerd op RGS dan wordt deze indeling automatisch gehanteerd. Als dit niet het geval is, kunt u zelf de grootboekrekeningen categoriseren.

Ondersteunt de software het trekken van een belasting conforme steekproef?

De Full versie ondersteunt het trekken van belastingconforme steekproeven.

Ik heb een xfc file, hoe kan ik die openen?

– Selecteer het .xfc bestand in Easy2Analyse als audit file en open het
– Er verschijnt nu een melding dat het uitpakprogramma wordt gestart
– Selecteer in het uitpakprogramma het .xfc bestand en kies uitpakken
– Het bestand is nu uitgepakt en beschikbaar om in te lezen in Easy2Analyse

Let op: Dit werkt niet wanneer het bestand is ingepakt door de Belastingdienst. In dit geval is het bestand namelijk om redenen van authenticiteit versleuteld en alleen uit te pakken door software die beschikbaar is voor medewerkers van de Belastingdienst.