Klaar voor gebruik, meer dan 130 direct toepasbare analyses

De Auditfile Financieel is een vaak gebruikte dataset voor de controle door de accountant. Maar waarom telkens opnieuw het wiel uitvinden? In de Auditfile Analyser & Reporter hebben wij kennis, ervaring en inzichten over samengebracht. Niet alleen van onszelf maar ook van onze klanten, vanuit de praktijk dus. Het resultaat een laagdrempelige oplossing met meer dan 130 standaard direct te gebruiken analyses.

Zonder dat u kostbare tijd verliest met inlees routines, logica en het overwinnen van technische drempels beschikt u met de spreekwoordelijke druk op de knop over veel gevraagde inzichten en analyses.

 

Auditfiles Analyser & Reporter

Auditfiles worden veel toegepast als gegevensbron voor de jaarrekeningcontrole, maar wordt ook door overheden in het uitoefenen van toezicht, bijvoorbeeld door de belastingdienst. Momenteel zijn er 4 soorten auditfiles: financieel, salaris, afrekensystemen en ritregistratie.

De Auditfiles Analyser & Reporter is in staat om al deze  formaten te openen. De Auditfiles Analyser & Reporter is daardoor bijzonder geschikt voor ondersteuning in  de interne en externe controle. Uitgangspunt voor de analyses in de Auditfiles Analyser & Reporter is de Auditfile Financieel. Dit format is het meest gebruikt en wordt door de gangbare  financiële pakketten ondersteund. Op basis hiervan zijn meer dan 130 analyses klaar voor gebruik.

Data analyse kan onder meer worden ingezet bij:

 • Risico inschatting
 • Toetsing interne beheersmaatregelen
 • Gegevensgerichte cijferanalyse
 • Gegevensgerichte detailcontroles
 • Risico-inschattingswerkzaamheden op een afwijking van materieel belang die mogelijk op fraude kunnen wijzen
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op managementfraude
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op fraude in de opbrengsten-verantwoording
 • Aanwijzing voor frauduleuze financiële verslaggeving
 • Aanwijzing voor oneigenlijke toe-eigening van activa

Auditfile financieel

Het overgrote deel van de financiële software kent de mogelijkheid om de mutaties als een auditfile financieel te exporteren. Klik hier voor een overzicht van software die de export van een auditfile ondersteund. Er zijn inmiddels meerdere varianten:

 • Versie 1, een tekst bestand met vaste record lengte;
 • Versie 2, een XML bestand, waarvan de layout aansluit met de XBRL standaard;
 • Versie 3.0 en 3.1, een XML bestand, waarvan de laatste ook de sub-administratie debiteuren en crediteuren bevat;
 • Versie 3.2, waarin het mogelijk is gemaakt om het tijdstip van wijziging van stamgegevens (bijvoorbeeld debiteuren en crediteuren adres gegevens) vast te leggen en het referentie grootboek schema (RGS) kan worden opgenomen.

In de auditfile viewer en analyser van onze software is versie 1.1 van het RGS verwerkt.

Auditfile en jaarrekening

Op basis van de auditfile, de digitale equivalent van het grootboek, kunt u in Easy2Analyse een jaarrekening opstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van RGS. Maar u kunt ook zelf een eigen indeling maken.

Auditfile salaris

In toenemende mate bieden loonverwerkingsprogramma’s de mogelijkheid om een auditfile salaris te exporteren. Dit bestand bevat de looncomponenten (vergoedingen en inhoudingen) van de werknemers van een bedrijf. Met de Auditfiles analyser & reporter kunt u deze gegevens inlezen en zodanig weergeven dat controle op de lonen en salarissen wordt vergemakkelijkt.

Auditfile afrekensystemen

Afrekensystemen zoals kassa’s bevatten een belangrijke schat aan informatie over de verkopen. De auditfile afrekensystemen biedt deze informatie aan in een gestandaardiseerd formaat. De afrekengegevens kunnen een belangrijke bron zijn voor de interne beheersing. U weet namelijk precies hoeveel u op welk tijdstip, met welke kassa en door welke werknemer heeft verkocht. Deze en andere informatie worden in de Auditfiles Analyser & Reporter op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Auditfile rittenregistratie

In de meeste zakelijk voertuigen is een rittenregistratiesysteem ingebouwd. Dit systeem kan een schat aan gegevens bevatten over bestemmingen, efficiency van route planning, rijtijden, zakelijk of privé kilometers enzovoort. Een groeiend aantal bouwers van deze systemen biedt de mogelijkheid om deze gegevens in een standaard (auditfile) formaat te kunnen exporteren. Easy2Analyse kan deze gegevens inlezen en bijvoorbeeld een gpx export bestand aanmaken, waarmee u ook de route visueel kunt maken.

The story of the audit

De instrumenten die in de audit  worden ingezet variëren van zelfgebouwde toepassingen, bijvoorbeeld in Excel of Access, tot uitgebreide al dan niet volledig op data analyse gerichte softwareprogramma’s. De keuze voor een instrument is afhankelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld de aard en omvang van de data en het doel van de analyse.

Welk instrument je ook kiest, op data analyse zijn een aantal vuistregels van toepassing. Zeker als data analyse in het kader van een audit wordt uitgevoerd, moet naar onze mening minimaal worden voldaan aan:

Unieke en eenduidige identificatie van de bronbestanden;
De vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden;
De vastlegging van de uitgevoerde bewerkingen, analyses en uitkomsten;
Het kunnen reproduceren van de analyse;
De vastlegging van dit alles in het dossier.
Op welke wijze dit wordt gedaan maakt feitelijk niet uit. Als het maar wordt gedaan.
Zonder deze punten kan niet worden aangetoond waarop de bevindingen van de analyse zijn gebaseerd en zijn de bevindingen op zijn minst vatbaar voor discussie.

Uiteraard is dit in Easy2Analyse geregeld.