Auditfiles Analyser en Reporter

De Easy2Analyse Auditfiles Analyser & Reporter is in staat om alle bekende auditfile formaten te openen. Deze Auditfiles Analyser & Reporter is daardoor bijzonder geschikt om als grootboek analyse programma ondersteuning te bieden bij de interne en externe administratieve controle. Uitgangspunt voor de dataset die in de Auditfiles Analyser & Reporter kan worden ingelezen is de auditfile. De  ontwikkelingen ten aanzien van het auditfile financieel worden door Easy2Analyse op de voet gevolgd. Zo is onlangs het inlezen van versie 3.2 van de auditfile financieel toegevoegd.

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de auditfiles.  Dit bestandsformaat wordt veel toegepast als gegevensbron voor de jaarrekeningcontrole, maar wordt ook door overheden gebruikt in het uitoefenen van toezicht, bijvoorbeeld door de belastingdienst.
Momenteel zijn er 4 soorten auditfiles: financieel, salaris, afrekensystemen en ritregistratie.

Data analyse kan onder meer worden ingezet bij:

 • Risico inschatting
 • Toetsing interne beheersmaatregelen
 • Gegevensgerichte cijferanalyse
 • Gegevensgerichte detailcontroles
 • Risico-inschattingswerkzaamheden op een afwijking van materieel belang die mogelijk op fraude kunnen wijzen
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op managementfraude
 • Controlewerkzaamheden die inspelen op fraude in de opbrengsten-verantwoording
 • Aanwijzing voor frauduleuze financiële verslaggeving
 • Aanwijzing voor oneigenlijke toe-eigening van activa

Auditfile financieel

Het overgrote deel van de financiële software kent de mogelijkheid om de mutaties als een auditfile financieel te exporteren. Klik hier voor een overzicht van software die de export van een auditfile ondersteund. Er zijn inmiddels meerdere varianten:

 • Versie 1, een tekst bestand met vaste record lengte;
 • Versie 2, een XML bestand, waarvan de layout aansluit met de XBRL standaard;
 • Versie 3.0 en 3.1, een XML bestand, waarvan de laatste ook de sub-administratie debiteuren en crediteuren bevat;
 • Versie 3.2, waarin het mogelijk is gemaakt om het tijdstip van wijziging van stamgegevens (bijvoorbeeld debiteuren en crediteuren adres gegevens) vast te leggen en het referentie grootboek schema (RGS) kan worden opgenomen.

In de auditfile viewer en analyser van onze software is versie 1.1 van het RGS verwerkt.

Auditfile en jaarrekening

Op basis van de auditfile, de digitale equivalent van het grootboek, kunt u in Easy2Analyse een jaarrekening opstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van RGS. Maar u kunt ook zelf een eigen indeling maken.

Auditfile salaris

In toenemende mate bieden loonverwerkingsprogramma’s de mogelijkheid om een auditfile salaris te exporteren. Dit bestand bevat de looncomponenten (vergoedingen en inhoudingen) van de werknemers van een bedrijf. Met de Auditfiles analyser & reporter kunt u deze gegevens inlezen en zodanig weergeven dat controle op de lonen en salarissen wordt vergemakkelijkt.

Auditfile afrekensystemen

Afrekensystemen zoals kassa’s bevatten een belangrijke schat aan informatie over de verkopen. De auditfile afrekensystemen biedt deze informatie aan in een gestandaardiseerd formaat. De afrekengegevens kunnen een belangrijke bron zijn voor de interne beheersing. U weet namelijk precies hoeveel u op welk tijdstip, met welke kassa en door welke werknemer heeft verkocht. Deze en andere informatie worden in de Auditfiles Analyser & Reporter op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Auditfile rittenregistratie

In de meeste zakelijk voertuigen is een rittenregistratiesysteem ingebouwd. Dit systeem kan een schat aan gegevens bevatten over bestemmingen, efficiency van route planning, rijtijden, zakelijk of privé kilometers enzovoort. Een groeiend aantal bouwers van deze systemen biedt de mogelijkheid om deze gegevens in een standaard (auditfile) formaat te kunnen exporteren. Easy2Analyse kan deze gegevens inlezen en bijvoorbeeld een gpx export bestand aanmaken, waarmee u ook de route visueel kunt maken.

Sterke prestaties

Omdat we weten hoe groot audit files kunnen zijn, en hoeveel hier van af kan hangen, is onze software getest tot 3 miljard records. Directe accurate weergave van uw data, daar gaat het om.

Vraag demo aan

Voor de auditfile financieel zijn talrijke analyses voor gedefinieerd. Zonder dat u kostbare tijd verliest met inlees routines, logica en het overwinnen van technische drempels beschikt u met de spreekwoordelijke druk op de knop over veel gevraagde inzichten en analyses.