E2A voor

Accountants

Easy2Analyse is een krachtig instrument voor data analyse door de accountant. Meer dan 130 standaard analyses klaar voor gebruik. Pas toe of leg uit...

Analyseren & Controleren
Financiële administratie

Ontsluiten & Controle
overige databronnen

Rapporteren & Consolideren
en Jaarrekening

Auditfiles

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de auditfile. Dit bestandsformaat wordt veel toegepast als gegevensbron voor de jaarrekeningcontrole, maar wordt ook door overheden gebruikt in het uitoefenen van toezicht. Momenteel bestaan er in Nederland 4 soorten auditfiles: financieel, salaris, afrekensystemen en rittenregistratie. Internationaal wordt de SAF-T standaard gebruikt. Easy2Analyse gaat verder dan de -inmiddels verouderde- auditfile viewer van de Belastingdienst en helpt u bij het efficiënt uitvoeren van de nodige analyses op de gegevens in al deze auditfile formaten.

Grootboekanalyse & Controle
Financiële administratie

In de controle kunt u niet om grootboek analyse heen. Op basis van de Auditfile Financieel voert u met enkele muisklikken een effectieve grootboekanalyse uit en krijgt u een goed inzicht in de financiële administratie.
Meer dan 130 overzichten en analyses zijn voorgedefinieerd in de auditfile viewer en analyser. Met een druk op de knop de analyses die het meest van belang zijn. Uiteraard worden de handelingen gelogd in de audittrail. Wel zo handig voor het dossier.

Ontsluiten & Controle
overige databronnen

Als u naast audit files ook andere bestanden in de controle wilt betrekken kan dat. Met de Full Analyser & Reporter ontsluit en analyseert u vele andere bestanden waaronder pdf bankafschriften, MT940 bestanden en uiteraard excel, databases en csv bestanden. Alles bij elkaar in een data analyse instrument. Wel zo handig.

Rapporteren & Consolideren
en Jaarrekening

Inzicht in actuele cijfers is van levensbelang. Op basis van de Auditfile Financieel kunt u periodiek voorzien in de financiële gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn vanuit uw financieel pakket. Met een druk op de knop vervaardigd u de gewenste overzichten en/of analyses. Overzetten naar Excel voor uitwisseling met andere systemen, voor bijvoorbeeld consolidatie? Een jaarrekening samenstellen? Ook dat is met een druk op de knop geregeld.

Probeer nu onze demo

Helemaal gratis en vrijblijvend tot 2500 records testen

Demo