E2A voor

Accountants

Easy2Analyse is voor de controlepraktijk en de samenstelpraktijk een krachtig instrument dat op een praktische wijze de behoefte aan financiële en grootboekanalyse invult.

Meer dan 130 analyses en ingebouwde controles voor analyses op de auditfile financieel, inclusief de belastingdienst conforme steekproef. Logging van uitgevoerde acties en rapportering van uitgevoerde werkzaamheden. Wilt u gebruik maken van uw eigen waardevolle analyses en/of berekeningen in Excel? Gebruik dan Easy2Analyse voor het omzetten van auditfiles en andere data naar Excel.

Easy2Analyse houdt rekening met de behoefte en kaders van de controlerend accountant en faciliteert op een unieke wijze een doelmatige en doeltreffende toepassing van data analyse. Bijvoorbeeld op basis van de concept Handreiking Data-analyse bij de controle van de NBA. Via onderstaand logo kunt u kennis nemen van de consultatie van het NBA over de handreiking.

Data analyse kan onder meer worden ingezet als onderdeel bij:

  • Risico inschatting
  • Toetsing interne beheersmaatregelen
  • Gegevensgerichte cijferanalyse
  • Gegevensgerichte detailcontroles
  • Risico-inschattingswerkzaamheden op een afwijking van materieel belang die mogelijk op fraude kunnen wijzen
  • Controlewerkzaamheden die inspelen op managementfraude
  • Controlewerkzaamheden die inspelen op fraude in de opbrengsten-verantwoording
  • Aanwijzing voor frauduleuze financiële verslaggeving
  • Aanwijzing voor oneigenlijke toe-eigening van activa

Analyseren & Controleren
Financiële administratie

Ontsluiten & Controle
overige databronnen

Rapporteren & Consolideren
en Jaarrekening

Auditfiles

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de auditfile. Dit bestandsformaat wordt veel toegepast als gegevensbron voor de jaarrekeningcontrole, maar wordt ook door overheden gebruikt in het uitoefenen van toezicht. Momenteel bestaan er in Nederland 4 soorten auditfiles: financieel, salaris, afrekensystemen en rittenregistratie. Internationaal wordt de SAF-T standaard gebruikt. Easy2Analyse gaat verder dan de -inmiddels verouderde- auditfile viewer van de Belastingdienst en helpt u bij het efficiënt uitvoeren van de nodige analyses op de gegevens in al deze auditfile formaten.

Grootboekanalyse & Controle
Financiële administratie

In de controle kunt u niet om grootboek analyse heen. Op basis van de Auditfile Financieel voert u met enkele muisklikken een effectieve grootboekanalyse uit en krijgt u een goed inzicht in de financiële administratie.
Meer dan 130 overzichten en analyses zijn voorgedefinieerd in de auditfile viewer en analyser. Met een druk op de knop de analyses die het meest van belang zijn. Uiteraard worden de handelingen gelogd in de audittrail. Wel zo handig voor het dossier.

Ontsluiten & Controle
overige databronnen

Als u naast audit files ook andere bestanden in de controle wilt betrekken kan dat. Met de Full Analyser & Reporter ontsluit en analyseert u vele andere bestanden waaronder pdf bankafschriften, MT940 bestanden en uiteraard excel, databases en csv bestanden. Alles bij elkaar in een data analyse instrument. Wel zo handig.

Rapporteren & Consolideren
en Jaarrekening

Inzicht in actuele cijfers is van levensbelang. Op basis van de Auditfile Financieel kunt u periodiek voorzien in de financiële gegevens die rechtstreeks afkomstig zijn vanuit uw financieel pakket. Met een druk op de knop vervaardigd u de gewenste overzichten en/of analyses. Overzetten naar Excel voor uitwisseling met andere systemen, voor bijvoorbeeld consolidatie? Een jaarrekening samenstellen? Ook dat is met een druk op de knop geregeld.

Probeer nu onze demo

Helemaal gratis en vrijblijvend tot 2500 records testen

Demo