Slider
Analyse & Controle

Gebruikersvriendelijke analyse software voor koppelen, verrijken en geschikt maken voor controle, analyse en rapportage.

Bestandsformaten

Opent alle gangbare Auditfiles maar ook onder andere: Excel, Access, Csv, Txt, SQL, XML, PDF en MT940 bankmutaties.

Doelmatig & Doeltreffend

Meer dan 130 analyses en ingebouwde controles. Identificatie van bestanden, log van uitgevoerde acties.

Ondersteuning

Digitale rondleiding en handleiding, helpteksten en F.A.Q. Uiteraard support per email indien nodig.

Algemene productomschrijving

Easy2Analyse biedt een totaaloplossing voor de analyse en de controle van een administratie. Voor de analyse van het grootboek met behulp van de auditfile is de Auditfile Analyser en Reporter beschikbaar. Daarnaast biedt de Full Analyser en Reporter een krachtig, snelle en gebruikersvriendelijke tool voor diepgaande analyses op financiële- en andere data formaten.

De Auditfile Analyser en Reporter (AAR)

Dit programma biedt qua snelheid en kracht dezelfde performance als de Full Analyser, maar is uitsluitend gericht op de analyse van het grootboek met behulp van één of meerdere auditfiles. De tool is zo ingericht dat geen specifieke data analyse kennis vereist is om toch breed spectrum van financiële analyses uit te kunnen voeren. Het programma is gebruikersvriendelijk en biedt in één oogopslag inzicht in welke standaard analyses beschikbaar zijn. De mutaties (records) kunnen worden gefilterd, gesorteerd en verrijkt met behulp van expressies (formules). Daarnaast maakt de uitgebreide logging de audittrail beschikbaar.

Analyses:
Er zijn meer dan 130 standaard analyses beschikbaar die inzicht geven in:

 • Debiteuren en Crediteuren
 • Omzetbelasting
 • Omzet, kosten en resultaat
 • Vaste activa
 • Kas en bank (liquide middelen)

Overzichten:

 • Kolommenbalansen (proef, saldi, totaal)
 • Periodevergelijkingen (jaar, maand week of zelf te kiezen)
 • Journaalposten (afwijkende of ongebruikelijke boekingen, veel voorkomend, met specifieke omschrijving of bedrag,…)
 • Trekken van een steekproef die voldoet aan de Controle Aanpak Belastingdienst
 • Dashboard waarmee de meest gebruikte analyses grafisch worden weergegeven.

Import en export
Alle soorten auditfiles zijn in te lezen, zowel de allereerste (.adf) als de allerlaatste versie (.xaf 3.2). Ook het gebruik van het referentie grootboek schema (RGS) dat in de meest recente versie van een auditfile is ingebouwd wordt ondersteund. Naast inlezen en analyseren biedt de AAR ook diverse export mogelijkheden aan van zowel een auditfile zelf als de standaard analyses naar Excel, CSV / tekst, Open Document Spreadsheet (.ODS) en PDF formaat.
Lees meer over de AAR op de Auditfile viewer pagina

 

De Full Analyser en Reporter (FAR)

Dit programma kan alles wat de Auditfile Analyser kan én veel meer. De FAR is  krachtige data analyse software voor de beginnende en gevorderde data analist.

Import en export
De bestandsformaten die het programma kan inlezen zijn divers: van Excel, CSV (komma gescheiden) en tekst bestanden tot XML, Databases (SQL, Access etc.), PDF en auditfiles.
Ingelezen gegevens kunnen worden gesorteerd, gefilterd, verrijkt met expressies, gekoppeld, gesplitst en geëxporteerd. De export mogelijkheden zijn erop gericht dat er aansluiting kan worden gevonden met de meest gebruikelijke software. Zo is er export mogelijk naar onder meer de formaten Excel, CSV, database, JSON, MS Access, PDF en XML.

Data analyse
Om data-analyse mogelijk te maken zijn verschillende type analyses beschikbaar:

 • Gaps en duplicates
 • Stratificeren (groeperen)
 • Draai- en kruistabellen
 • Benford en Chi-kwadraat analyses
 • Periode totalen
 • Ouderdomsanalyses
 • Statistische (record en geld) steekproef analyses.

Performance
Het aantal records dat ingelezen kan worden is in principe onbeperkt. Dit betekent dat ook zeer grote bestanden kunnen worden ingelezen en geanalyseerd. Het programma is geoptimaliseerd om zeer snel te kunnen werken. De manier waarop de data wordt ingelezen zorgt ervoor dat de gebruiker direct aan de slag kan gaan.

Lees meer over de FAR op de Full analyser pagina

Naast het uitvoeren van controles en grootboek analyse is Easy2Analyse ook een prima hulpmiddel bij het samenstellen van rapportages en het uitvoeren van conversie van data en archivering en toegankelijk houden van data.

Probeer nu onze demo

De demo is volledig functioneel. Het aantal in te lezen records is echter beperkt tot 2500.

Demo