Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Winter 2022/2023 update

By 25 november 2022No Comments

Winter update 2022/2023

De winter update bevat een scala aan functionele en technische aanpassingen.

E2A wordt in steeds meer beroepsgroepen en vanuit meerdere invalshoeken toegepast. De diversiteit en het aantal analyses neemt hierdoor hand over hand toe. Dit is een goede ontwikkeling. E2A wordt hierdoor breder inzetbaar en krachtiger, voor álle gebruikers.
Daarom introduceren we Thema’s. Thema’s fungeren als een centrale plek waarbinnen veel voorkomende analyses gegroepeerd en logisch zijn ingedeeld. Met deze centrale plek als startpunt zijn de voor Thema’s relevante analyses direct beschikbaar. Dat is wat je noemt Easy2Analyse.

In de Full Analyser & Reporter zijn nu de Thema’s Insolventie en Geldtransactie analyse toegevoegd.

Overige aanpassingen
Onderstaand de overige aanpassingen voor de Full Analyser & Reporter*

Toegevoegd:

 • de mogelijkheid om bij csv en excel inlezen veldherkenning aan te zetten zodat velden met identieke namen uit verschillende bestanden onder elkaar komen te staan.
 • alle tabellen met veld herkenning opslaan in één excel werkblad
 • mogelijkheid om meerdere tabellen te verzamelen in één tabel, met veldherkenning
 • bij het inlezen van een project wordt de interface tijdelijk geblokkeerd om het genereren van onjuiste tabellen te voorkomen.
 • analyse en weergave data door middel van heatmaps
 • grafische weergave stacked bar
 • resultaten relatiegrafiek omzetten naar tabel
 • bank analyse vaste lasten
 • bankanalyses van niet Nederlandse en niet Eu banken
 • “ laatste menu keuze” overzicht toegevoegd. Hierin worden de laatste 10 menu keuzes onthouden, waardoor bij herhaalde handelingen niet steeds het hele menu hoeft te worden doorlopen
 • Het hoofdmenu is voorzien van uitleg-hints. Deze worden in een info scherm getoond.

Wijzigingen:

 • bij importeren van draai-kruis en multitabel worden de voorloopnullen behouden
 • bij hernoemen van tabel met dezelfde naam wordt deze behouden en niet meer voorzien van een volgnummer.
 • logging bij extract records uitgebreid en verbeterd
 • bij join met unmatch worden de unmatched velden in een aparte kolom geplaatst met herkomst-veldnaam. Tevens wordt een statusveld meegegeven waarin present, not present en unmatched status wordt vermeld
 • opslaan eigen excel: grote bestanden worden nu gesplitst binnen één bestand met meerdere sheets ipv verschillende bestanden
 • pdf naam wordt onthouden bij opnieuw gebruik inlezen pdf

Fixes:

 • append met hoofdletter veld herkenning werkte niet goed, waardoor velden onjuiste namen kregen
 • via script draaien van multi draaitabel met meerdere samen te vatten velden
 • juiste view bij openen project en tijdelijk werk bestand
 • bij kruistabel met hoogste en laagste waarde werden in de laatste kolom de totalen neergezet ipv juiste bedragen
 • expressie min/max: 0 werd als wetenschappelijke notatie getoond
 • export excel: obv aantal records werd bepaald of excel geplitstst moest worden ipv aantal gefilterde regels
 • unmatched expressies werden bij join niet meegenomen
 • split field werkte niet helemaal consistent
 • inlezen Peseta header van de ING bank aangepast. Soms werd het opgegeven aantal records niet goed gelezen.

*Opmerking: Bovengenoemde aanpassingen zijn alleen voor de Auditfiles Analyser & Reporter (AAR) van toepassing voor zover het een generieke fix betreft en/of de genoemde functie deel uit maakt van de AAR.

Veel plezier met deze update.

Het team van Easy2Analyse