Skip to main content

Deze update (versie augustus 2022) biedt diverse nieuwe functies. Uiteraard zijn ook weer een aantal bugs opgelost.

Alle versies:
– Bij export naar Excel wordt het resultaat gesplitst. Bij export van meer dan 1,04 miljoen records wordt een volgend Excel bestand       aangemaakt dat ook weer maximaal 1,04 miljoen records bevat
– Toegevoegd: de expressie “julian”, waarin een juliaanse datum wordt herkend en omgezet naar een gewone datum. Dit datumformaat komt voor in de export van Amerikaanse ERP systemen
– Aan de instellingen is de mogelijkheid toegevoegd om utf8 tekst niet automatisch te decoderen. Dit om de mogelijkheid te behouden om afwijkende karakters (zoals Chinese tekst) te behouden
– Extra filter mogelijkheid toegevoegd: is gelijk aan lijstwaarde (i=). Dit om specifiek te kunnen zoeken naar het voorkomen van een zoektekst in een lijst
– Bij het opslaan als project wordt nu ook de filterindex opgeslagen. Het inlezen van een groot project waarin filters actief zijn wordt hiermee versneld
– De inleesrapportage van auditfiles en bank bestanden is uitgebreid. Hierbij is ook de “melding ingekort” fout opgelost
– Grotere bestanden worden nu sneller ingelezen door verbetering van de geheugenmanager
– Door een aanpassing van de interface komt het niet meer dat teksten onvolledig worden getoond.
–  Het komt voor dat een auditfile onjuist door het financiële pakket is opgebouwd en als gevolg daarvan de relatiegegevens verloren gaan. Bijvoorbeeld bij gesplitste auditfiles van Exact Globe Next Easy2Analyse herkent deze fout en leest de bestanden correct in
– Velden die niet in aanmerking komen voor een drilldown of waarop geen drill down kan worden uitgevoerd, zoals een totaalveld uit een draaitabel, worden niet meer als drilldown getoond

– Het installatieprogramma is zodanig aangepast dat de nieuwe versie de oudere versie vervangt. Hierdoor blijven er dus geen vorige installaties in het windows installatie logboek staan.

– Sorteren van records van numerieke velden is 5 keer! sneller geworden.

– De mogelijkheid om BLOB en MEMO velden in te lezen van zowel Paradox als (Visual) Foxpro databases is toegevoegd.

– Het popup menu dat wordt getoond als rechts op een cel in een tabel wordt geklikt is uitgebreid met de optie “statistische gegevens”. Van een veld worden nu in één oogopslag de volgende kengetallen getoond: Standaard deviatie, Gemiddelde waarde, Totale waarde, Aantal niet-lege waardes, de meest voorkomende waarde (de modus), de minimale en de maximale waarde.

– Als de functie “unieke voorkomens van een veld” wordt opgeroepen worden nu ook de aantallen per uniek voorkomen getoond.

Auditfile Analyzer:
– Analyse FO.10 is toegevoegd: hierin wordt een overzicht van totalen van het Referentie Grootboek Schema (RGS) getoond

– Een script toegevoegd om de relaties separaat toe te voegen aan auditfiles 3.2 van Exact.

Full Analyzer:
– De mogelijkheid is toegevoegd om de hoogste en laagste waarde van een veld met 1 muisklik te tonen
– Het inlezen van met name erg grote Excel bestanden is versneld
– In de netwerk- en relatiegrafiek worden de verschillende entiteiten nu als ‘aanvinkbaar’ in een lijst getoond. Hiermee toont de grafiek alleen die entiteiten die zijn gewenst.

Bank Analyse Scherm:
– Voor het analyseren van bank mutatie bestanden is in de Full Analyzer het Bank Analyse Scherm toegevoegd. Dit scherm is ingericht om bankmutatie snel te kunnen analyseren. Een overzicht van de mogelijkheden:
1 Er zijn snelkeuze knoppen om de meest voorkomende analyses te kunnen starten
2 Het hoofdmenu is toegespitst op bank analyse werkzaamheden en overzichtelijk gerangschikt
3 Naast de reeds bestaande bank-analyses zijn diverse analyse- en conversiemogelijkheden toegevoegd zoals:

  • Het converteren van en naar het Peseta formaat. Dit is vooral belangrijk in opsporingsonderzoeken waar Peseta het uitwisselingsformaat is
  • De mogelijkheid om bij Camt.053 bestanden de balansgegevens al dan niet af te splitsen als aparte tabel
  • Overzicht van top 10 bedragen (debet en credit) en top 10 tegenrekeningen
  • Een overzicht van (tegen)rekeningnummers die met meerdere namen voorkomen
  • Snel kunnen labelen tbv rubricering van mutaties op basis van het voorkomen van teksten in de omschrijving of het rekeningnummer.
  • Overzicht van onderlinge transacties als meerdere rekeningen zijn ingelezen
  • Een grafisch relatieoverzicht om snel te kunnen zien welke geldstromen er plaatsvinden
  • Een tijdlijn grafiek is beschikbaar om de mutaties te kunnen plaatsen in de tijd
  • Per tegenrekening kan een grafisch saldoverloop worden getoond
  • Er is een zoek-venster beschikbaar waarmee op een Google-achtige manier snel die records kunnen worden getoond die aan een zoekopdracht voldoen

In totaal zijn voor bankmutaties nu ca 30 standaard analyse beschikbaar!. Uitgebreide uitleg is in het help bestand toegevoegd

Bugfixes:
– De view werd gereset na het verwijderen van velden of het splitsen van velden. Dit is hersteld
– Datum herkenning bij datums zonder scheidingsteken (111022 ipv 11-10-2022) is hersteld
– Extreem grote XML bestanden gaven soms een “out of memory” error. Dit is opgelost
– Scrollen in de auditfile viewer ging soms schokkerig. Dit is opgelost