Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Voorjaarsupdate juni 2023

By 13 juni 2023No Comments

Voorjaarsupdate juni 2023

Deze update (versie 5 juni 2023) bevat weer diverse functionele en technische aanpassingen.

De belastingconforme steekproef is uitgebreid en er is een functie toegevoegd om de instellingen op te slaan voor het (herhaald) inlezen van CSV bestanden. Wel zo makkelijk. Onderstaand een overzicht van de aanpassingen.

Full Analyser & Reporter

⦁    De herkenbaarheid van gesplitste velden is verbeterd door deze te voorzien van een markering.
⦁    In het scriptvenster zijn regelnummers toegevoegd om sneller onjuiste scriptregels te kunnen herstellen (ten behoeve van script debugging)
⦁    Excel kent geen UTC en ISO 8601 datum tijd, dus deze worden voortaan bij export naar Excel omgezet naar een formaat wat Excel wel herkent.
⦁    Aan het anonimiseren van naam, adres, woonplaats of postcode is een lijst van 21 willekeurige items toegevoegd. Deze lijst staat in de scripts map van het programma onder de naam “willekeurig_naw.txt” en kan naar eigen inzicht worden aangepast.
⦁ Er is een extra popup menu optie toegevoegd waarin kan worden aangegeven om het duizendtal scheidingsteken per veld al dan niet te gebruiken (rechtsklikken op kolomkop)
⦁    Bankanalyse GB.06 is toegevoegd: hiermee kan het dubbel gebruik van tegenrekening- namen worden herkend (welke namen hebben meer dan 1 rekening)

Auditfiles Analyser & Reporter

⦁    AAR analyse FH.34 is voorzien van een nieuwe weergave. In plaats van Google maps wordt nu gebruik gemaakt van “Leaflet” geografische weergave. Deze kent meer mogelijkheden, zoals adresgegevens en het dynamisch aanpassen van de markering op basis van de waarden
⦁    De auditfile-velden Companyid en Fiscaalnummer zijn toegevoegd als redundant veld om entiteit te kunnen identificeren als meerdere auditfiles zijn ingelezen.
⦁    Bij het inlezen van meerdere -gesplitste- auditfiles, waarbij soms de relatie stamgegevens alleen in het eerste bestand staan, is uitgebreid zodat ook in de volgende bestanden deze gegevens worden toegevoegd
⦁    De Belastingdienst conforme steekproef is uitgebreid met de volgende mogelijkheden:
–    Kiezen voor positieve, absolute en negatieve bedragen.
–    Automatisch toekennen van materialiteit op basis van omzet volgens de aanpak van de Belastingdienst
–    Automatisch herrekenen van materialiteit als getrokken wordt op netto euro’s.

Tevens is een instructie Belastingdienst conforme steekproef toegevoegd aan de help.

Algemeen

⦁    De audit trail van kopiëren en plakken van celwaardes is uitgebreid met de logging van de was- en wordt- waardes
⦁    Erg grote log entries (>15000 bytes) worden weggeschreven naar een apart bestand om logging leesbaar te houden. Dit is in de instellingen opgenomen.

Veel plezier met deze update.

Het team van Easy2Analyse