Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Voorjaarsupdate april 2023

By 19 april 2023No Comments

Voorjaarsupdate april 2023

Deze update (versie 18 april 2023) bevat weer diverse functionele en technische aanpassingen. Zo is er een nieuwe functie toegevoegd voor het anonimiseren van NAW gegevens en is een OCR functie voor het kunnen inlezen van PDF documenten toegevoegd.
Kortom, zeker weer de moeite waard om de nieuwe versie te gaan gebruiken.

Full Analyser & Reporter

 • Het script commando “rename table” is uitgebreid met een extra parameter om een oude en nieuwe naam te kunnen gebruiken (rename table “van” “naar”). Dat was eerst alleen mogelijk met de op dat moment geopende tabel.
 • Aan de script unit is de weergave van script regelnummers toegevoegd, dit om sneller eventuele fouten in een script te kunnen vinden.
 • Excel kent geen UTC en ISO 8601 datum tijd notatie, waardoor export van deze velden in Excel tot onverwachte resultaten leidde. Deze worden nu bij export naar Excel geconverteerd naar een datum formaat dat Excel wel herkent.
 • Export naar Excel is aangepast. In principe werkt het hetzelfde als voorheen met dit verschil: als een getalveld voorloopnullen bevat dan wordt het voortaan aangemerkt als tekst veld. Immers, voor de integriteit van de data moeten deze voorloopnullen zichtbaar blijven. In het venster waarin de veldtypes voor Excel kunnen worden ingesteld wordt nu bij die velden er een opmerking geplaatst: “getalveld met voorloopnullen”. Hierdoor weet de gebruiker dat:
  • het veld in excel niet kan worden getotaliseerd
  • de voorloopnullen blijven staan
  • indien desgewenst toch met de velden moet worden gerekend de optie om het veld als getalveld aan te merken kan worden gekozen.
 • Bij de optie “selectie naar Excel” (popup bij rechtsklikken op regelnummer) is de export uitgebreid van alleen kolom-, naar  kolom- en regelselectie en is de tekst van het popup menu aangepast om verwarring te voorkomen.
 • Bij inlezen van PDF bestanden is de mogelijkheid toegevoegd om met behulp van OCR gescande pdf bestanden leesbaar te maken en in te lezen
 • Aan het anonimiseren van velden is de mogelijkheid toegevoegd om willekeurige namen, adressen, woonplaatsen of postcodes uit een lijst van 21 niet bestaande naw gegevens te halen. Deze lijst kan indien gewenst worden uitgebreid.
 • Een betere herkenning van datumvelden: het probleem met ddmmyyyy of yyyymmdd velden blijft lastig. Is 19122011 een representatie van 19 december 2011 of 20 november 1912? Daarvoor zijn nu een paar slimmigheden toegevoegd zodat het nu meestal goed wordt herkend.
 • Aan de tijdreismodule is de mogelijkheid toegevoegd om specifieke maanden of weekdagen te tonen. Hierdoor kunnen patronen voor de gekozen tijdseenheden zichtbaar worden gemaakt
 • Het verslag van gegevens en werkzaamheden in FAR is verplaatst naar een meer logische plek in het menu :bestand/logging

Auditfile Analyser & Reporter

 • Bij het inlezen van meerdere auditfiles wordt nu het companyid en fiscaalnummer opgenomen in de tabel. Dit om individuele entiteiten te kunnen onderscheiden als meerdere auditfiles worden ingelezen. Bij het inlezen van één auditfile is deze informatie wel aanwezig in de tabel, maar verborgen omdat dat onderscheid dan niet direct nodig is.

Algemeen, bug fixes en overige verbeteringen

 • De logging van kopiëren en plakken van celwaardes is uitgebreid met de “was” en “wordt” waarde. Hiermee is de audit-trail verder gecompleteerd.
 • Grote log entries (>15000 bytes) worden nu weggeschreven naar een apart logging bestand om de omvang van het hoofd-log bestand en de performance beheersbaar te houden
 • De rondleiding door het systeem is geactualiseerd
 • De filterindex bij het verwijderen van tabellen werd soms niet goed vastgelegd, waardoor het voor kon komen dat een filter onjuist werd weergegeven. Dit is hersteld
 • Het terughalen van de instellingen van een multi draaitabel via de “Org” knop werkte niet goed. Dit is hersteld
 • De vastlegging van scriptregelnummering en rapportage in het scriptlog is verbeterd, bij het afbreken van een regel met “&” liep het regelnummer niet meer synchroon
 • Sommige script commando’s bleken hoofdlettergevoelig te zijn. Dit is hersteld.

Veel plezier met deze update.

Het team van Easy2Analyse