Skip to main content
Algemeen

Steekproeven Evaluatie

By 1 juli 2019No Comments

Evaluatie steekproef

Bij het gebruik van een steekproef is het van belang dat de steekproef een redelijke basis verschaft voor conclusies.  Voor het trekken van een steekproef zijn de volgende parameters nodig:
– Betrouwbaarheid
– Populatie
– Materialiteit
– Controle tolerantie
– verwacht aantal fouten

Op basis van deze parameters wordt een interval bepaald waarmee de steekproef getrokken wordt. De onderliggende theorie en techniek waarmee dat wordt gedaan is “common knowledge”.
Als de steekproef is gecontroleerd wordt op basis van het gevonden foutpercentage (de taint) en de interval, de maximale- en meest waarschijnlijke (geprojecteerde) fout berekend en bepaald of de populatie acceptabel is (uitgaande van de foutverwachting). Zie onderstaand plaatje.