Skip to main content
Updates

September 2018

By 8 augustus 2018No Comments

Toegevoegde en verbeterde fuctionaliteit in de release van september 2018.

– Toegevoegd: Terminal server licentie mogelijkheid toegevoegd.  Dit maakt het mogelijk om in 1 keer meerdere licenties te activeren.
– Toegevoegd/gewijzigd in auditfile analyser:
– FN.01: koppelen grootboek schema aan rgs schema
– FN.08: koppelen grootboek schema aan algemeen jaarrekening schema
– FO.07/08/09: maand-, kwartaal_ en jaaraangifte op basis van RGS codering
– FJ.10: check van álle fiscale nummers van klanten via V.I.E.S. (Vat Information Exchange System)

– Toegevoegd: aan draai- en kruistabel: hoofdlettergevoelig aanmaken van draai- en kruistabel toegevoegd (default=uit)
– Toegevoegd: uniek- of totaal lijst aanmaken van woorden in velden (dus meer dan alleen unieke voorkomens van veld). Dit is met name van toepassing indien wordt gewerkt met de inhoud van ingelezen tekst (Word, .txt, .PDF) bestanden.
– Toegevoegd: uitgebreide vooral forensisch toepasbare zoekmogelijkheden naar woorden en woordgroepen. Hieronder ook fuzzy en regular expression zoeken. Hiermee wordt onder meer concept of facet search, search ranking, maar ook entiteit extractie (kentekens, postcodes, bankrekeningen enz.) mogelijk
– Toegevoegd in PDF conversie scherm: zoeken naar regel.
– Toegevoegd: Rapport functie aan de full analyser
– Toegevoegd: Analyse totalen per jaar toegevoegd (dag, week en maand bestonden al).
– Toegevoegd: Entiteit extractie dmv regular expressie formules toegevoegd om de volgende entiteiten te herkennen:
Email adres. Postcode, Kenteken, Website URL, Nederlands adres, Telefoonnummer vast, Telefoonnummer mobiel, Iban bankrekening
– Toegevoegd: openen van MT940 en swift bestanden toegevoegd aan script.
– Toegevoegd: de instellingen worden nu ook opgeslagen in een project bestand.
– Toegevoegd: alle emailberichten uit een .pst (microsoft Exchange of outlook email container) opslaan als aparte .msg berichten
– Toegevoegd: textbetween expressie. Hiermee kan een tekst worden getoond die zich tussen 2 tekstgedeeltes in bevindt.
– Toegevoegd: opslaan als JSON file.
– Toegevoegd: functie xmlescape: vervangt letters naar xml escape code (bijv & wordt &). Dit is nodig als een bestand als XML of HTML wordt opgeslagen.
– Toegevoegd: open .url: openen van een webpagina in een script
– Toegevoegd: create..directory: aanmaken van een directory (kan in 1 keer diepere mappenstructuur aanmaken)
– Toegevoegd: nl.csv in de script map. Hiermee kan een geografische weergave van postcodes worden gemaakt mbv een gpx file. Van een klantenbestand met postcodes kan dus een kaart worden weergegeven.
– Toegevoegd: script commando texttable om tekst vanuit het geheugen direkt naar een tabel om te zetten
– Toegevoegd: script commando textclipboard om tekst direkt naar een clipboard (geheugen) te sturen
– Toegevoegd: script commando get audittrail, om logging in tabel te zetten
– Toegevoegd: parameter gestuurd opstarten van E2A, alleen voor specifieke licenties. Hiermee kan E2A volledig in de achtergrond draaien.
– Toegevoegd: opslaan als project in script (save .zprj)
– Toegevoegd: Er kan een bestandslijst worden aangemaakt in een script (create filelist). De optie “subdir” is toegevoegd om alle bestanden van de onderliggende directories mee te krijgen
– Toegevoegd: script variabele %filename%, waarmee de bestandsnaam kan worden verkregen.
– Toegevoegd: Bij het openen van bestanden kan nu met een uitgebreid bestanden masker worden gewerkt om meerdere bestanden in 1 keer in te lezen.
– Toegevoegd: Het inlezen van MT940 bestanden (swift) kan worden gekozen om lege regels wel of niet mee te nemen.
– Toegevoegd: usedir.txt bestandje die in de root van het programma komt te staan. Als deze er staat dan schrijft het programma alle tijdelijke bestanden en logfiles naar die directory die in usedir.txt staan. Dit om heel gericht te kunnen bepalen waar Easy2Analyse bestanden plaatst.

– Verbeterd: het inlezen van MT940 en MT942 bank (swift) files gaat sneller en vollediger.
– Verbeterd: werking van automatisch indelen van velden in PDF conversie scherm.
– Verbeterd: fout dat verborgen kolommen toch worden opgeslagen in Excel
– Verbeterd: datum in Swift bestanden wordt nu weergegeven in formaat yyyy-mm-dd om uniformiteit te bewerkstelligen.
– Verbeterd: alternatief open dialoog venster: deze start sneller op, gaat beter om met het geheugen en functioneert beter bijvoorbeeld op een Azure server.
– Verbeterd: algehele stabiliteit van het programma,  performance en stabiliteit.