Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Najaarssupdate oktober 2023

By 11 oktober 2023No Comments

Najaarsupdate oktober 2023

Deze update (versie 2 oktober 2023) bevat weer diverse functionele en technische aanpassingen.
Onderstaand een overzicht van de aanpassingen.

Aanpassing Thema’s

De analyses van de Auditfileviewer zijn verhuisd naar een Themaknop.  Dit is eenduidiger voor de gebruiker en de menu opbouw. We kennen nu de volgende thema’s:

Thema Cijferbeoordeling

Cijferanalyses spelen een essentiële rol bij de controlewerkzaamheden van accountants tijdens de interim- en de eindejaarcontrole. Voor een uitgebreide toelichting op cijferanalyses zie publicatie: Cijferanalyses Easy2Analyse Helpt! – Easy2Analyse en het artikel controles.pdf (easy2analyse.nl)

Het thema cijferbeoordeling is nu uitgebreid met:

  • het berekenen van ratio’s en kengetallen per maand (CD.02)
  • het vergelijken van kolommenbalansen (balans uit E2A versus de kolommenbalans uit het financieel pakket. Daarmee kan in een oogwenk een controle worden uitgevoerd op de aansluiting van de auditfile met de kolommenbalans uit het pakket en/of de jaarrekening (CO.03)

Auditfiles Analyser & Reporter

Toegevoegde analyses:

  • FH.36: opboeking debiteuren. Deze analyse toont op basis van boekstuknummer welke grootboekrekeningen en dagboeken zijn gebruikt in een boekstuk waarin een opboeking van debiteuren voorkomt. In de regel betreft dit het dagboek verkopen en de grootboek- rekeningen debiteuren, omzet en btw af te dragen. Afwijkingen in de reguliere boekingsgang zijn zo zichtbaar en kunnen worden gecontroleerd.
  • FH.37: afboeking van debiteuren. Deze analyse toont op basis van boekstuknummer welke grootboekrekeningen en dagboeken worden gebruikt in een boekstuk waarin een afboeking van debiteuren voorkomt. In de regel betreft dit het dagboek bank en de grootboek- rekeningen debiteuren en bank. Afwijkingen in de reguliere boekingsgang zijn zo zichtbaar en kunnen worden gecontroleerd.
  • FH.38: opboeking van crediteuren: zelfde methodiek als debiteuren met dien verstande dat het hier de grootboekrekening crediteuren betreft.
  • FH.39: afboeking van crediteuren: zelfde methodiek als debiteuren met dien verstande dat het hier de grootboekrekening crediteuren betreft.

Aanpassingen:

  • Het script commando field sort voor sorteren van kolommen is toegevoegd
  • Analyse GC.10 : analysts notebook script. De gebruiker kan nu het versienummer invullen om de analyse toe te kunnen passen op elke versie van Analyst’s Notebook.

Full Analyser & Reporter

  • Bugfix Het niet correct herkennen van een veld bij het inlezen van meerdere Excel bestanden met gebruikmaking van veldherkenning. Dit ontstond als het eerste veld in het Excel spreadsheet leeg was.
  • Uitbreiding: Het commando messagehint heeft extra parameters gekregen: size, color, delay, top en left voor het opmaken van de layout en kleur van een messagebox tbv meldingen aan de gebruiker.

Tot slot

Veel plezier met deze update.

Het team van Easy2Analyse