Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Cijferanalyses Easy2Analyse Helpt!

By 21 september 2023No Comments

Inleiding en achtergrond

Cijferanalyses spelen een essentiële rol bij de controlewerkzaamheden van accountants tijdens de interim- en de eindejaarcontrole. Het uitvoeren van cijferanalyses helpt bij het identificeren van afwijkingen, het detecteren van potentiële fouten en het waarborgen van de betrouwbaarheid van de financiële informatie.

Cijferanalyse vereist een gestructureerde aanpak die bestaat uit verschillende achtereenvolgende werkstappen. Bijvoorbeeld het verzamelen van de gegevens, de verificatie van gegevens en de standaardisatie van gegevens waarbij wordt gezorgd dat gegevens vergelijkbaar zijn en er geen inconsistente presentatie of eenheid van meting is die de analyse zou kunnen vertekenen.

In de praktijk gaat het proces van cijferanalyse veelal gepaard met diverse handmatige handelingen zoals het overnemen, knippen en plakken van gegevens en het definiëren van formules en vergelijkingen.  Kortom bewerkelijk en foutgevoelig.

Easy2Analyse is daarom nu voorzien van functies om het uitvoeren van Cijferanalyses meer efficiënt en minder foutgevoelig te maken.  Bijvoorbeeld voor het berekenen van Ratio’s/kengetallen patronen, seizoensinvloeden en afwijkingen in de prestaties in de tijd en ontwikkelingen in de relatieve verhoudingen van kosten, omzet,  inkopen en dergelijke. Uiteraard ook in vergelijk tot andere jaren.

Lees het volledige artikel controles.pdf (easy2analyse.nl)

Het team van Easy2Analyse