Skip to main content

Beste gebruikers,

Net op tijd, voordat de vakantie begint,  zijn we er in geslaagd een nieuwe release uit te brengen.
Wij wensen jullie allemaal een mooie vakantie.

mvrgr Easy2Analyse

En voor wie niet kan wachten tot na de vakantie.
In de release van Juli  (versie 12-07-2019) zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

Functionele aanpassingen
– WMO script toegevoegd (menu scripts/open script menu). Hiermee is het vaststellen van de aansluitingen voro de IWMO per periode per zorgproduct, het trekken van een steekproef, etc. een fluitje van een cent zijn.
– Inlezen meerdere camt.053 bestanden mogelijk gemaakt. In een handomdraai leest u meerdere Camt.053 bestanden in en voert hierop analyses uit.
– Voorwaardelijk inlezen toegevoegd (menu bestand/voorwaardelijk inlezen) . Deze functie maakt het mogelijk om op basis van een filter te bepalen welke records aan een reeds eerder geopend bestand moeten worden toegevoegd. Hierdoor kunnen overlappende bank bestanden zonder doublures worden ingelezen.
– Functie toegevoegd om identieke regels te selecteren en te verwijderen toegevoegd (menu tabel bewerkingen/extra/identieke records).
– Expressie recoffset mag nu verwijzen naar zichzelf.
– Script commando set dateformat toegevoegd. Dit commando bepaalt het datum formaat van een tabel, zodat bijvoorbeeld het toepassen van een filter met een datum voorwaarde beter werkt.
– Datum conversie expressie (cdatf) smart gemaakt voor tijd toevoeging, bijvoorbeeld 31-12-2018 11:39, wordt herkend en export mogelijk naar Excel.
– Functie Regressie analyse toegevoegd (menu Analyses/regressie analyse). Deze functie ondersteunt het uitvoeren van (voorspellende) trendanalyses op basis van lineaire -, logaritmische- , machten- of exponentiële regressie.
– PPU. Ftp append als registratie methode ingevoerd (geldt alleen voor volume licentiemodel).
– Lotus notes email module uitgebreid met folder, zoeken verbeterd, importeren als tabel verbeterd.
– Script memo aangepast zodat hele lange commando regels kunnen worden ingegeven (oa nodig voor inlezen grote aantallen bestanden).
– Mogelijkheid tot het downloaden en opslaan van internet bestanden in script via save .url.
– Extra mogelijkheid toegevoegd om de functie niet direct uit te voeren. Door een vinkje naast de filterknop uit te zetten wordt een filter dat uit meerdere stappen bestaat niet direct uitgevoerd maar pas als de gebruiker dit aangeeft. Met name bij een groot aantal regels voorkomt dit tussentijdse wachttijden.
– Extra mogelijkheid toegevoegd om meta informatie in Excel opslag op te nemen bij opslaan van alle tabellen.
– In de logging is nu ook opgenomen met welke versie de analyses zijn uitgevoerd.
– Expressie format aangevuld met mogelijkheid om alle voorkomens te tonen (voor factuurnummers uit bankafschriften bijvoorbeeld).
– Script debugging uitgebreid (na uitvoeren tot regel wordt step modus aktief).
– Menu lettertype en forms lettertype aanpasbaar gemaakt om met name leesbaarheid op kleinere beeldschermen te verbeteren.
– Instelling toegevoegd om een aanduiding voor verborgen kolommen in tabel op te nemen (menu instellingen, tabblad layout, toon verborgen kolommen indicatie).
– Analyse Boekingen per rubriek (dashboard) in AAR is uitgebreid met aantalle.n

Bug fixes en verbeteringen:
– Toevoegen van rubriek werkte alleen als veldnamen identiek waren (dus hoofdlettergevoelig). Dat zorgde soms voor onjuiste resultaten. Hersteld.
– Rekeningnummer aan camt.053 conversie toegevoegd.
– Inlezen van door gebruiker projectfile. Aan de naam van de projectfile de mapnaam toegevoegd. Dit helpt bij het terugvinden van de projectfile, bijvoorbeeld als deze wordt hernoemd.
– Append hersteld: toevoegen tabelnaam werkte niet goed als eerste veld van één van de tabellen al begon met tabelnaam.
– Back-up procedure aangepast zodat elk nieuw ingelezen bestand meteen wordt opgenomen in de backup.
– Auto back-up venster toegevoegd zodat backup pas plaatsvindt na goedkeuring gebruiker (anders wordt van tabel gewisseld tijdens een bewerking).
– Bug hersteld waardoor tabel in AAR niet goed werd weergegeven na verwijderen tabel
– Opslaan van bijlages in mail verbeterd: lange file namen worden nu ingekort zodat pad+naam <255 omdat Windows max 255 karakters als bestandsnaam toestaat.
– Record selectie modus bleef soms aanstaan waardoor functie extract records niet altijd goed werkte.
– Postensteekproef hersteld (werkte niet goed met interval 2).
– Fout in append hersteld waardoor veld één positie opschoof en voorwaardelijk inlezen niet goed werkte.