Algemeen

NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle definitief

By 1 juli 2019No Comments

NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle definitief
18 juni 2019
De NBA heeft NBA-handreiking 1141, Data-analyse bij de controle gepubliceerd.

Accountants maken bij hun jaarrekeningcontrole in toenemende mate gebruik van data-analyse. Deze toepassing varieert van controles anders uitvoeren (‘doing things differently’) tot herontwerp van de controle (‘doing different things’). Gezien de vragen vanuit de praktijk hoe dit past in de controlestandaarden, heeft de NBA Handreiking 1141 ontwikkeld. Deze handreiking gaat over de toepassing van data-analyse bij een controle binnen de context van de huidige Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en biedt de accountant voorbeelden en uitleg van een aantal begrippen met als doel de accountant te ondersteunen bij het effectief inzetten van data-analyse bij controles van verschillende omvang.

Voor meer informatie