Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Januari 2021 update

By 27 januari 2021januari 28th, 2021No Comments

Deze update (versiedatum 28-01-2021) biedt een scala aan nieuwe functies en verbeteringen.  Bijvoorbeeld:

  • Easy2Analyse koppelen met Caseware
  • Zonder auditfile financieel toch auditfile analyses

Benieuwd? Lees dan vooral verder.

Koppeling Caseware
Het is nu mogelijk om een export van de grootboekrelaties uit Caseware te koppelen aan Easy2Analyse. Door de opgenomen RGS codering kunt u nu een auditfile volledig vanuit het perspectief van de jaarrekening analyseren.

Zonder auditfile financieel toch auditfile analyses
Niet altijd is een auditfile financieel beschikbaar. Vaak is er echter wel in een ander format (xls, csv, txt, pdf, etc) een overzicht van grootboekmutaties. In E2A is nu een functie ingebouwd om een dergelijk bestand met grootboekmutaties te koppelen aan het model van de auditfile financieel. Daardoor beschikt u toch over diverse analyses die voor de auditfile financieel zijn ontwikkeld. Als analyses niet mogelijk zijn omdat niet in alle velden is voorzien, dan is dat ook direct zichtbaar.

Overige aanpassingen
Naast deze twee aanpassingen zijn nog diverse andere aanpassingen doorgevoerd.

Full Analyzer:
• Toegevoegd: Het is nu mogelijk om een Caseware brugstaat in te lezen waardoor deze wordt gekoppeld aan de auditfile. Daarbij wordt dan de RGS mapping toegevoegd. Dit vergroot het aantal analyse mogelijkheden. Als het RGS veld “leadreference” niet in de auditfile zelf aanwezig is maar wordt toegevoegd op basis van een Caseware mapping wordt dit apart in de eigenschappen vermeld.
• Toegevoegd: dubbele regels identificeren en selecteren om te verwijderen. Op basis van zelf aan te geven velden wordt onderzocht welke regels identiek zijn. De identieke regels -/- 1 worden gekopieerd naar een nieuw bestand (dus als er 4 identieke regels zijn worden er 3 gekopieerd) en geselecteerd in het hoofdbestand. De gebruiker kan dan zelf besluiten of de regels in het hoofdbestand moeten worden verwijderd. Deze mogelijkheid is met name van belang bij het inlezen van bijvoorbeeld bank mutatie bestanden met overlappende periodes.
• Toegevoegd: ga naar volgende / vorige geselecteerde record (blokselectie). De menu optie “Bewerk/Selectieblok/Ga naar (volgende of vorige)” springt naar de volgende of vorige regel die is geselecteerd. Dit is handig in bijvoorbeeld het geval van beoordelen van identieke regels. Deze worden immers d.m.v. blokselectie geselecteerd.
• Toegevoegd: regels categoriseren op basis van (1)tekst en op basis van (2)range.
– ad (1) voorbeeld: sla, bonen, bloemkool valt onder categorie groenten; appel,peer,banaan valt onder categorie fruit.
– ad (2) voorbeeld: prijsklasse 0-5 is categorie goedkoop, 6-20 is categorie gemiddeld en 21-100 is categorie duur.
De categorie wordt als extra veld aan de tabel toegevoegd, waardoor bijvoorbeeld een draaitabel op basis van categorieën kan worden gemaakt.
• Toegevoegd: Functie om velden uit een willekeurige tabel te mappen aan auditfile financieel velden. Hiermee kunnen auditfile analyses uit de AAR ook gebruikt kan worden bij niet-auditfiles.
• Aangepast: De module om rubrieken te koppelen aan veldwaardes is verbeterd en uitgebreid. Deze functionaliteit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om jaarrekening rubrieken te koppelen aan grootboekrekeningen. Zoals bijvoorbeeld de rekeningen kas en bank aan de rubriek liquide middelen. Zo is de mogelijkheid toegevoegd om rubrieken te importeren vanuit Excel. Verder is een mogelijkheid toegevoegd om rubrieken automatisch in te delen met behulp van koppel bestanden. Deze bestanden bieden een zelflerende functie om sneller veldwaardes aan rubrieken te koppelen op basis van woordenlijsten. Als voorbeeld de rubriek “bankrekening”: de woorden Rabo, SNS, ING bank, KNAB kunnen een indicatie zijn dat de grootboekrekening moet vallen onder de rubriek bankrekening. Meerdere woordenlijsten kunnen worden gebruikt.
Het aanbrengen van rubrieken kan helpen als het wenselijk is om vaker een of meerdere sets rubrieken te koppelen aan een rekeningschema
• Toegevoegd: Het is nu mogelijk om bewerkingen ongedaan te maken. Een onjuist aangepaste celwaarde of per ongeluk verwijderde kolom kan daarmee weer ongedaan worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk om uit een reeks van bewerkingen zelf te kiezen welke ongedaan gemaakt moet worden. Bij deze wordt steeds de voorliggende bewerking ongedaan gemaakt, analoog aan MS Office
• Toegevoegd: Extra functie waardoor zoeken met een zoekwoordenlijst mogelijk is geworden. Deze functie is zo opgezet dat de gebruiker een lijst met zoekwoorden kan invoeren of inlezen waarbij aangegeven binnen welk veld moet worden gezocht. E2A voegt dan een extra veld toe waarvan de waarde het resultaat is van de zoekopdracht. Alle gevonden woorden van de zoekwoordenlijst worden in dit veld opgeslagen, waardoor met een filter deze records kunnen worden geselecteerd die één of meer van de zoekwoorden bevatten.
• Aangepast: Als in de tekst van een quickfilter de naam van een veld voorkomt (bv [omschrijving] ? credit] dan wordt gevraagd of het een tekst is of veldnaam. Reden: melding van gebruiker dat het woord “credit” in een filter ten onrechte werd gezien als het veld credit.
• Aangepast: Camt.053 detailregels worden ingelezen ook als er geen debet of credit duiding voor het detailbedrag is. Reden: er zijn camt.053 bank bestanden waarbij de detailregels niet werden ingelezen omdat de aanduiding debet of credit op de detail regel ontbreekt.
• Toegevoegd: Opslaan .ods in script. commando: save .ods “bestandsnaam” “tabel1;tabel2” enz. (of “all” voor alle tabellen). Reden: vraag van gebruiker waarbij het meermaals opslaan van tabellen als Excel bestand tot crashes van Excel leidt. Het .ods (open document spreadsheet) formaat is net zo goed in te lezen in Excel, maar is stabieler om op te slaan.
• Toegevoegd: scrollen door tabbladen met ctrl pgup (vooruit), pgdown (achteruit) en ctrl spatie (roulerend)

Auditfile Analyzer
• Toegevoegd: analyse FA.41: dagboeken per rekening en rekeningen per dagboek onder elkaar. Dit is een aanvulling op de analyse FA.12 en FA.13, waarbij de dagboeken horizontaal worden gepresenteerd. In analyse FA.41 worden de dagboektotalen verticaal gepresenteerd, gesorteerd op eerst de grootboekrekening en vervolgens de dagboeken.
• Toegevoegd: extra item in de analyse boom genaamd “B Beschikbare Analyses” waarin alleen de beschikbare analyses worden getoond op basis van de in de auditfile aanwezige data. Dit is overzichtelijker bij het maken van de keuze uit beschikbare analyses.
• Toegevoegd: Aan de analyses van kengetallen o.b.v. RGS (rentabiliteit, R.O.S enz.) is de keuze toegevoegd om deze te berekenen per jaar of per maandperiode. Dit zijn de analyses FO.03, FO.04, FO.05 en FO.06.
• Toegevoegd: analyse A.05: exporteer selectie als nieuwe entiteit. Hierop kunnen dan afzonderlijk ook analyses worden uitgevoerd. Reden: Vraag van gebruiker of entiteit uit concern (dus deelverzameling binnen auditfile) als apart auditfile in AAR kan worden aangemerkt. Dit kan nu na het plaatsen van een filter en een export van de gefilterde records als nieuwe entiteit.
• Aangepast: AAR: analyse FO.03 t/m FO.06 (kengetallen obv RGS): output wordt nu in tabel geplaatst. Reden: de kengetallen werden alleen in een messagebox getoond, waardoor ze niet standaard in het project werden meegenomen.
• Gewijzigd: FH.25 en FH.27 (credit boekingen op debiteuren/crediteuren): de gebruiker ziet op basis waarvan het resultaat tot stand is gekomen (namelijk het woord “credit” in de omschrijving). Dit werd voorheen niet gemeld, waardoor deze analyse, die erg basaal is verkeerde verwachtingen opriep
• Toegevoegd: Het is nu mogelijk om voor elke tabel de totalen te berekenen en onderaan de tabel te tonen;
• Aangepast: Analyses FF.01 en FG.01 (meest afwijkende boekingen bank en kas): het aantal afwijkende boekingen kan nu door gebruiker worden ingegeven,  was voorheen beperkt tot de top 10.

Auditfile Salaris
• Toegevoegd (voorwaarde is aanwezigheid bankrekening in de auditfile salaris):
– analyse se.01: totaalbetaling per bankrekening aan personeelslid
– analyse se.02: totaalbetaling per bankrekening aan personeelslid per periode
– analyse se.03: overzicht bankrekeningen per personeelslid , traceren meerdere bankrekeningen, bijvoorbeeld inzake NOW analyse.

Help
Het help bestand is aangevuld met uitleg over:
• Verwijderen van dubbele records,
• Koppelen van Caseware mapping,
• Mappen van veldnamen aan auditfile velden,
• Koppelbestanden bij automatisch herkennen van rubrieken,
• Werken met een zoekwoordenlijst.

Bugfixes
• Tabellen sluiten via tabeloverzicht werkte niet goed.
• Tabs bij XML files als tree werden niet meer getoond
• De tabellen in tabellenoverzicht stonden onjuist gesorteerd
• Na wijzigen veldnaam werd de view niet bijgewerkt.

Script commando’s toegevoegd of aangepast
• Toegevoegd: Commando set recordasfield om eerste record bevat veldnamen in te stellen in CSV en Excel. Voorbeeld: als het commando “set recordasfeld false” wordt uitgevoerd dan wordt bij het inlezen van een Excel bestand de eerste regel niet meer als veldnamen aangemerkt.
(Aanleiding: een brugstaat van caseware bevat geen veldnamen. Als je deze toch met een script wil inlezen moet je ook kunnen instellen of een csv of Excel bestand wel of geen veldnamen bevat)
• Toegevoegd: commando varcount: verkrijgen van het aantal opgeslagen items in een variabele (zie hieronder)
• Toegevoegd: commando varvalue: verkrijgen van een item uit een variabele
Uitleg: indien het aantal unieke voorkomens van het veld “maand” wordt opgeslagen in een variabele, dan bevat deze variabele per jaar maximaal 12 waardes (“januari” t/m “december”), maar het kunnen er ook minder zijn. Het commando varcount berekend het aantal waardes, het commando varvalue toont een specifieke waarde. Voorbeeld: de variabele “maanden” bevat “januari;maart;november;april” (al naar gelang de sortering van de tabel), dus het commando varvalue maand 2 is dan “maart” en varcount is 4.
(Aanleiding: verzoek om kengetallen ook per maand te kunnen berekenen. Echter, niet iedere auditfile bevat alle maanden. Vandaar dat nu de mogelijkheid is gemaakt om ook in een script niet bestaande maanden over te slaan)

Expressies toegevoegd of aangepast
• Gewijzigd: expressie categorize: extra parameter type (range of text) toegevoegd (zie categorieën)
• Gewijzigd: expressie ntod (numeric to date): formaat van de datum output wordt nu als parameter meegeven in de expressie en niet meer afhankelijk van instellingen. De expressie wordt dan bijvoorbeeld ntod([datum];”dd-mm-yyyy”)
• Gewijzigd: expressie fuzzyfind: fuzzy accuratesse wordt nu als parameter meegegeven in de expressie en is niet meer afhankelijk van instellingen.

Alle versies:
• Toegevoegd: standaard titels blokkeren en eerste rij vet maken bij export naar Excel.
• Lege veldnamen mogen niet voorkomen in een tabel. Deze worden hernoemd naar ‘noname’.
• Blokselectie is nu mogelijk voor iedere tabel afzonderlijk.
• Aangepast: Opslaan van analyses als projecten: Niet gewijzigde tabellen worden niet opnieuw opgeslagen. Dit verhoogt de performance bij het bewaren van projecten met grote tabellen