Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

November 2020 update

By 23 november 2020No Comments

Deze update biedt diverse verbeteringen en uitbreidingen. Zo is bijvoorbeeld een anonimiseerfunctie toegevoegd. Aan de auditfile xaf zijn nu ook kostenplaatstype en -omschrijving, projecttype en -omschrijving toegevoegd op basis van de basics tag.

Aanpassingen algemeen
• Opslaan project met bestanden groter dan 2Gb aangepast.
• Naam van het log bestand gemaximeerd tot 255 karakters. Windows staat bestandsnamen (pad en naam bestand) van maximaal 255 karakters toe.
• RGS 2017 veld concept ref toegevoegd (dit veld is het equivalent van leadcode van RGS 2014)
• Netwerk grafiek aanpassingen:
– Kortste route algoritme verbeterd (kon vastlopen bij niet verbonden items)
– grafiek opslaan als pdf toegevoegd.
– debet en credit vervangen door uitgaand en inkomend. Bij een negatieve stroming wordt richting omgedraaid.
– mogelijkheid om omschrijving , totale waarde en aantal relaties in netwerk grafiek zichtbaar te maken
– Mogelijkheid toegevoegd om items met relatief veel relaties verder weg of dichterbij te tonen. Dit kan zichtbaarheid verbeteren.
•  De functie occurs is hoofdlettergevoelig gemaakt.
• Opslaan meerdere tabbladen naar Excel verbeterd. Door beperkingen in Excel kan soms een export blokkeren, hier is een fout detectie op gemaakt.

Full Analyser & Reporter
• Aan bankscript grafieken periodiciteit toegevoegd (overzicht van mutaties per dag,maand,weekdag)
• Tekst opdelen in zinsdelen toegevoegd in functie zoeken naar woorden. (de zin “dit is een test” wordt bij zinsdelen van 2 : “dit is”, “is een”, “een test”). Deze functie kan worden gebruikt bij geavanceerde tekstuele zoek opdrachten (zoeken naar patronen).
• Anonimiseren van tabel velden toegevoegd. Deze maakt een draaitabel op veldwaardes, randomized deze en koppelt de veldwaarde dan in de hoofdtabel terug, waardoor alle overeenkomende veldwaardes dezelfde random waarde krijgen.
• Anonimiseren van XML velden toegevoegd
• Openen van JSON bestanden geoptimaliseerd voor grote bestanden en voortgangs indicator toegevoegd.
• Simpele of uitgebreide interface in FAR (beeld/interface). Hiermee kunnen (niet vaak gebruikte) knoppen worden verborgen om een wat rustiger interface te krijgen. Menu optie beeld/interface
• Bugfix: waarde records overslaan bij inlezen CSV bleef hangen als eerst CSV wordt ingelezen met regels overslaan en daarna CSV mbv script. Hierdoor werden regels gemist.
• Beter zichtbaar gemaakt: Mogelijkheid om in draai- en kruistabel te kiezen voor kleinste-grootste getal, vroegste en laatste datum
• UTF-8 decodering verbeterd
• Inlezen van XML tree versneld
• Categoriseren toegevoegd. Hiermee kunnen categorieën worden toegevoegd aan een record op basis van de waarde van een veld.
• Expressie categorize toegevoegd met hulp scherm.
• Inlezen Swift mt942 verbeterd. Het rekeningnummer werd niet meegenomen en lege velden worden nu verwijderd.

Audit File Analyser & Reporter
• Toegevoegd aan auditfile xaf : kostenplaatstype en -omschrijving, projecttype en -omschrijving, producttype en -omschrijving (obv basics tag)

XAS (audit file salaris)
Analyses toegevoegd:
– SD.01 Netto vergoedingen
– SB.03 Negatief loon
– SB.04 Wel loon, geen inhouding SV