Skip to main content
UpdatesZonder categorie

Januari 2019

By 3 januari 2019No Comments

In de release van Januari 2019 zijn de  volgende aanpassingen doorgevoerd:

Algemeen:
– De stabiliteit is verbeterd.
– Bugfixes uitgevoerd.
– De snelheid inlezen  CSV en XML  is verhoogd, vooral van belang voor grotere bestanden
– De weergave van velden waarop drill down kan worden toegepast is aangepast, waarmee de weergave wat rustiger wordt.
– Bij het afsluiten van het programma wordt altijd gevraagd het project op te slaan. Dit om verloren gaan van werkzaamheden te voorkomen.
– De expressie “delete” is toegevoegd waarmee een deel uit een tekst kan worden verwijderd.
– De script functie recordtofields is toegevoegd om de inhoud van een record om te zetten naar veldnamen.
– De installer aangepast waardoor Windows het installeren en de-installeren van het programma beter ondersteund.

Full Analyzer
–  Harmonisatie bankbestandtypes Swift (mt940/mt942) en Cam-t.053  naar het Peseta model (standaard formaat voor Nederlandse banken) zodat de bankanalyses op alle type bestanden  kunnen worden toegepast.
– Diverse bankanalyses toegevoegd voor bankbestanden in Swift, Cam-t.053 en Peseta formaat.
– Aan script menu bankanalyses is toegevoegd :het samenvoegen van meerdere peseta bestanden, ongeacht de lengte van de metadata en veldvolgorde
– Het uitvoeren van print opdrachten is verbeterd.
– Zoekmethodes toegevoegd voor zoeken in bestandsteksten: proximity search (zoeken naar reeks van woorden) en score search (ranken van zoekresultaat).
– Opslaan van webpagina is toegevoegd.
– Inlezen van JSON bestanden is toegevoegd.
– Inlezen van Powerpoint bestanden toegevoegd.
– Ingelezen auditfile(s) kunnen nu met 1 menukeuze worden opgeslagen als auditfile financieel (xaf) versie 3.2. Let op, alleen de mutaties, de subgrootboeken worden hierin niet opgenomen.
– Het openen van een Opendata url is toegevoegd.

Auditfile Analyzer
– In de Auditfile Analyzer kan nu een veld(kolom) worden vastgezet zodat deze altijd zichtbaar blijft. Dit is bijvoorbeeld handig om het grootboekrekeningnummer te bevriezen in een kolommenbalans.
– Bulk analyses functies zijn overzichtelijker bijeengebracht in menu structuur.
– Afdrukken is toegevoegd aan de Auditfile Analyser.

Salaris auditfile (XAS)
– Meerdere auditfiles salaris (xas) kunnen worden opgehaald en samengevoegd
– Indien meerdere xas files worden ingelezen wordt de bestandsnaam erbij geplaatst (bij 1 file is dat niet nodig)
– De velden zijn logischer gerangschikt
– De analyses voor auditfile salaris zijn ingedeeld in groepen
– Ik heb een aantal analyses toegevoegd:
* SA.03 : top 10 bruto salarissen
* SB.01 : brutoloon top 10 gespecificeerd per bestandsnaam
* SB.02 : Grafische weergave van brutoloon ontwikkeling per kwartaal, per bestand
* SC.01 : Overzicht van alle werknemer gegevens
* SC.02 : Overzicht van de diensttijd per werknemer.