Skip to main content

Aanpassingen Easy2Analyse versie 07-02-2020
Met deze update  worden weer nieuwe functies toegevoegd en bestaande functies uitgebreid/verbeterd. Naast het  voorzien in functies voor een actueel onderwerp zoals de analyse van banktransactiebestanden, zijn vooral ook diverse technische handigheden toegevoegd. Tussen ()  staat op welke versie de aanpassing van toepassing is:

(F) Aanpassingen zijn alleen beschikbaar in de Full Analyser & Reporter
(B) Aanpassingen zijn beschikbaar in de Auditfile Analyser & Reporter en de Full Analyser.

Toegevoegde functies

(F) Analyse en conversie van bankmutaties:

  • alle velden van camt.053 zijn nu opgenomen
  • de camt.053 bestanden worden gesplitst in balans en mutatie tabel.
  • open .camt053 als script commando
  • herkenning van het veld tegenrekening in Swift bank bestanden is verbeterd (Rabobank heeft afwijkende toekenning)
  • Inzicht in: contante opnames, stortingen, boekingen in het weekend, boekingen in een periode, totaal overzicht van tegenrekeningen op IBAN landcode, overzicht geldstromen: koppeling bankmutaties met auditfile of willekeurig ander bestand* aan de auditfile analyzer is de analyse FA.01P-kolommenbalans per periode toegevoegd.

(F) de mogelijkheid om de veldinhoud van opvolgende records samen te vatten zolang ze aan een filter voldoen. Dit is ook aan de scriptcommando’s toegevoegd (addfield “W”)

(F) de mogelijkheid om scheidingteken tussen samen te vatten opvolgende velden in te voegen. Op deze wijze kun je bijvoorbeeld naam|adres|woonplaats onderscheiden.

(F) de mogelijkheid om een standaarddeviatie in zowel een expressie als een script op te nemen

(F) de keuze om alleen de selectie van draai- of kruistabel naar een tabel te converteren.

(F) een dubbelklik op een kolomkop brengt het sorteervenster naar voren.

(B) sorteren op kolomnaam.

(F) ook beveiligde en verborgen werkbladen worden nu uit Excel ingelezen.

(F) extracten naar waardes óf met expressies. Hiermee kan bijvoorbeeld een veld op basis van recno() (recordnummer) een absolute waarde krijgen.

(F) de mogelijkheid om page breaks in PDF bestanden te herkennen en in de conversie naar tekst op te nemen (extra controle op bijvoorbeeld pagina nummers).

(F) aan de mapping van velden de mogelijkheid toegevoegd om met een “bevat” operator te werken (?<aud> vindt zowel <env><aud> als <aud>)

(B) expressie validnumber toegevoegd om de juistheid van een getal te testen

(F) totalen worden toegevoegd bij analyse alle velden

(B) bij export opslaan in voor Excel leesbare HTML (met datum en getal herkenning)

(F) veld splitsen in meerdere velden op basis van een scheidingsteken in de veldinhoud, tevens als script commando “split field” toegevoegd.

(F) het scheidingsteken dat wordt gebruikt bij het inlezen van een csv bestand wordt in het log opgenomen

(F) het script commando input multilist: dit biedt de mogelijkheid om meerdere items te kiezen in het script commando input

(F) de keuze om bij het inlezen van MS Access bestanden alle tabellen als 1 tabel in te lezen of als aparte tabellen

(F) de expressie fieldcount die het aantal ingelezen velden toont (bv tbv integriteitscontrole csv bestanden)

(F) de globale variabele %projectname% zodat binnen een script de naam van een geopend project bekend blijft.

(B) bij sorteren wordt de mogelijkheid geboden om de recordvolgorde als extra veld toe te voegen zodat kan worden terug gegaan naar de oorspronkelijke sortering.

(B) quickfilter mogelijkheid i? en i/: betekenis: bevindt zich (niet=i/) in lijst (bijv [gbrek] i? “1100;1200;1550;6000”)

(F) tabellen kunnen nu een permanent saldo laten zien, zodat ook bij het aanzetten van een filter de totalen per velden zichtbaar worden.

(F) in de append functie kan nu worden gekozen om expressies als expressie of als harde waarde op te nemen in de nieuwe tabel.

(F) bij opslaan naar Excel via scripting kan ook de extra optionele parameter “meta” worden meegegeven voor het opnemen van meta informatie in het werkblad.

(B) bij opslaan naar Excel wordt gecontroleerd of de padlengte niet groter is dan 218 karakters. Excel staat geen langere padnaam toe.

Gewijzigde functies

(F) meerdere geselecteerde velden kunnen nu in 1 keer als statisch header of footer veld worden toegevoegd.

(F) append en merge zijn geschikt gemaakt om meerdere tabellen in 1 keer te kunnen mergen of appenden.

(F) terwijl het PDF bewerkingsvenster openstaat kan nu ook het hoofdscherm benaderd worden.

(B) mogelijkheid om de expressies “at” en “pos” (expressies om tekst in velden te herkennen) ook hoofdlettergevoelig uit te voeren (zijn default hoofdletter ongevoelig).

(B) opslaan als Excel is aangepast met de mogelijkheid om kleinere hoeveelheden records naar Excel te kopieren. Excel kan soms grote hoeveelheden data niet copy-pasten. Dit geeft dan weer een fout in Excel.

(B) tabelnamen worden bij export naar Excel gemaximeerd op 30 tekens om te voorkomen dat worksheets een te lange naam krijgen.

(B) bij iedere tabel wordt een lijst vastgelegd van de ingelezen bestanden t.b.v. de audit trail. Deze wordt getoond bij de eigenschappen of als de muis over de tabelnaam wordt bewogen.

(F) het kantelen van velden (records naar velden) is verbeterd. Hiermee kunnen bijv. filterwaardes uit de PDF conversie worden omgezet naar veldnamen

(B) in de expressie format() kan met het extra teken * worden gewerkt: dit zorgt ervoor dat doorlopende reeks wordt herkend : format(“ingb123456″;”xxxx9*”;f) en format(“ingb0000123456″;”xxxx9*”;f) worden beide herkend

(B) de log encryptie kan uitgezet worden (dit leidt tot performance verbetering bij erg grote log bestanden). Dit wordt wel gelogd!

(B) de programma interface is verbeterd zodat tabellen met groot aantal velden (10.000 of meer) sneller worden weergegeven.

(F) het inlezen van Paradox databases is aangepast aan de 64 bits architectuur van het OS

(F) bij het inlezen van JSON files is de foutdetectie verbeterd.

(F) het script commando rename field is aangepast zodat unieke veldnamen worden gemaakt

(B) als een veldnaam wordt gewijzigd wordt deze ook aangepast in eventuele expressies waar deze veldnaam in voorkomt

(F) bij een gapanalyse op alle nummers worden de resultaten niet meer integraal in het log opgenomen om de omvang te beperken.

(B) de volgorde van expressies wordt zodanig gemonitord dat geen expressies worden aangemaakt die verwijzen naar een nog niet aangemaakte expressie.

(B) de drilldown vanuit draai- en kruistabellen is verbeterd zodat niet meer naar een niet bestaand veld kan worden verwezen.

(B) de tabelnamen bij opslaan van verschillende tabellen in Excel bleven soms hangen. Dat is opgelost.