Skip to main content
AlgemeenSoftwareUpdatesZonder categorie

Augustus 2020 update

By 12 augustus 2020november 23rd, 2020No Comments

Deze update biedt diverse nieuwe functies, bestaande functies zijn uitgebreid/verbeterd.  Een nieuwe krachtige analyse is de relatie- of netwerk grafiek. Hiermee kunnen eenvoudig boekingsgangen en geldstromen inzichtelijk worden gemaakt.

Aanpassingen algemeen

• De licentienaam is op te roepen via menu help/mijn licentiegegevens
• Inlezen van XML velden met grote inhoud is verbeterd en versneld
• Help is uitgebreid met alle script commando’s en relatie- of netwerk grafiek . Daarnaast maakt de help functie nu geen gebruik meer van de Windows help faciliteiten omdat deze in Windows 10 niet meer correct wordt ondersteund.
• Bij opslaan als pdf kunnen nu meerdere tabellen worden gekozen.  In het  pdf zijn de aanmaak datum  en paginanummering toegevoegd.
• Bij opslaan als Excel kan nu per tabel worden aangegeven of deze in het Excel bestand moet worden opgenomen.
• Grafieken kunnen ook in Google graph worden weergegeven. Dit is instelbaar bij de instellingen.
• De “+” operator in expressies/filters ook is geschikt gemaakt voor teksten (autodetectie: “tekst”+ 5 = “tekst5”, “2”+”4″ = 6)
• Er is een netwerk grafiek (ook wel relatie diagram genoemd) ingebouwd om bijvoorbeeld geldstromen van of naar tegenrekeningen in beeld te brengen.
• Er is een controle ingebouwd in filters en expressies op het juiste gebruik van de “or” of “and” commando’s.
• Inlezen van de auditfile boordcomputer (.xab) is toegevoegd.

Auditfiles Analyser & Reporter

• Toegevoegd analyse FN.09: indeling mutaties in klein, middel en groot t.o.v. materialiteit
• De verschillende grafiek analyses zijn toegevoegd aan de relevante analyse groepen (bijv. relatieschema dagboek-grootboek toegevoegd aan dagboeken in FA groep)
• Er is een netwerk grafiek toegevoegd (analyse FL.13) om de relatie van boekingen tussen grootboekrekeningen en dagboeken te visualiseren

Bug fixes
• Hersteld: export via script van tabellen met filter. (filter werkte niet)
• Hersteld: inlezen meerdere auditfiles
• Hersteld: mogelijkheid om XML bestanden groter dan 2Gb in te lezen.
• XML bestand inlezen is verbeterd zodat geen fouten ontstaan bij mix van unicode en ansi strings in xml bestand.

Full Analyser & Reporter

• Optie toegevoegd aan het help menu waarmee alle menu items naar Excel kunnen worden geëxporteerd.  Hiermee heeft de gebruiker een overzicht van alle menu opties.
• De gaps- en duplicates analyses zijn geschikt gemaakt om grote hoeveelheden records (1000000+) te analyseren.
• Splitsen van een veld op basis van lengte is verbeterd.
• Bij het inlezen van csv bestanden kan nu bij de keuze “user” als scheidingsteken ook scheidingstekens van meerdere karakters gebruiken (bv splitsten obv ‘//’).
• Het script commando open .csv is uitgebreid met de parameter “delimiter:” om het veldscheidingsteken in te stellen (kan dus meer dan 1 karakter zijn)
• De script commando’s createfilefromhex en create filefrombase64 zijn toegevoegd om aan de hand van veldinhoud bestanden te maken.
• Toegevoegd is de mogelijkheid om regels over te slaan (inlezen vanaf) bij importeren van Excel bestand
• Een simpel filter mogelijkheid is aan het “XML als tabel” scherm toegevoegd om specifieke records in te lezen
• Inlezen van een BLOB (Binary Large Object) veld via ODBC (bijv SQL database) wordt als hexadecimale string (beginnend met “0x”) vastgelegd.
• Check ingebouwd op het voorkomen van identieke veldnamen bij koppelen van tabellen via een script commando.
• Een tabel van een via ODBC geopende database kan nu ook rechtstreeks worden opgeslagen als CSV.
• Bij het inlezen op basis van ODBC is een  keuze toegevoegd om alleen de eerste 100 records te lezen (met detectie mysql, sql server en overige, omdat het sql commando om een beperkt aantal records te tonen per database type afwijkt)
• Toegevoegd: het script commando “get filterstatus” om na te gaan  of een record al dan niet is gefilterd.
• Gewijzigd: bij opslaan van alle tabellen naar Excel wordt rekening gehouden met de view (dus ook verborgen kolommen komen niet mee)
• Het herkennen van het veldtype (datum, numeriek of tekst) bij sorteren is verbeterd
• Toegevoegd: numeriek nearestjoin. Het getalveld uit de secundaire tabel dat het dichtst ligt bij de hoofdtabel wordt als relatie herkend.
• Ook script commando relate “u” (numeriek nearest) toegevoegd.
• Diverse bankanalyses zijn opgenomen als vaste analyse: (waren eerst alleen in het script menu beschikbaar)

o omzetten tabel naar Pesetamodel
o taartdiagram bestedingen
o bestedingen toekennen aan mutaties
o totaaloverzicht bestedingsrubrieken en bestedingen detail
o conversie pdf bankafschriften(toelichting: een aantal standaard bankformaten in pdf vorm kunnen worden herkend)
o totalen met cumulatief saldo en grafiek
o spreidingsdiagram mutaties
o Relatiediagram tegenrekeningen

Aan de rondleiding is een hoofdstuk over bankanalyses toegevoegd.
• De expressie “anonymizer” is toegevoegd om veld te veranderen om daarmee een tabel te anonimiseren.
• Wizard bankanalyses toegevoegd
• Mogelijkheid om Excel werkbladen als aparte tabellen in te lezen (via menu/open excel werkbladen apart)
• Snelknoppen bankanalyse wizard en unieke voorkomens toegevoegd
• Mogelijkheid om knoppen te tonen of te verbergen toegevoegd. Te vinden in menu beeld/overzicht van beschikbare knoppen.
• Outlook .msg mail lezen zonder dat outlook is geïnstalleerd (met behulp van een autodetectie algoritme wordt gekozen voor inlezen via OLE als outlook wel is geïnstalleerd.)
• Bij het samenvoegen van opvolgende veldinhoud kan worden gekozen om samen te voegen op de eerst gefilterde regel (dus de onderliggende records) of de laatst gefilterde regel (dus de bovenliggende records).
• Aan het script commando extract fields is de extra optie “fullfields” toegevoegd om alleen gevulde records te exporteren (de lege regels worden dus niet meegenomen)
• Netwerk- of relatie is grafiek toegevoegd aan de bank analyses om banktransacties obv tegenrekeningen te visualiseren