Skip to main content

Deze update (versiedatum 19-03-2021) biedt weer diverse nieuwe functies. Uiteraard hebben we ook weer een aantal bugs opgelost.

De volgende bugs zijn opgelost:

– Bug fix: detectie control key voor scrollen van regels of tabellen
– Bug fix: voor regelblokkering
– Bug fix: velden kregen soms onjuiste positie na het invoegen of verwijderen van velden
– Bug fix: onterechte foutmelding bij functie statistics
– Bug fix: velden sorteren werden niet correct vastgelegd in logging
– Bug fix: de functie categorize werkte alleen met gehele getallen.
– Bug fix: de expressies ctod (tekst naar datumgetal) en ctot(tekst naar tijdgetal) werkten niet goed met sommige datum tijd notaties
– Bug fix: in een draaitabel werkten de vroegste en laatste datum niet goed met sommige datum-tijd notaties.
– Bug fix: sorteren van incorrecte getallen.
– Bug fix: Het kon voorkomen dat splitsen van velden niet goed werkte in combinatie met expressies.

Auditfile Analyser & Reporter
Aan de Auditfile analyzer zijn de volgende analyses toegevoegd:
* SA.03: looncomponenten eigen periode. Hiermee kunnen de totalen van de looncomponenten in een zelf te bepalen periode worden getoond.
* FA.06b: Saldibalans eigen periode. Hiermee kunnen de totalen van de grootboekrekeningen in een zelf te bepalen periode worden getoond.
* FA.16b: Saldibalans per kwartaal obv periode. Hiermee kunnen de totalen van de grootboekrekeningen per kwartaal op basis van de periode worden getoond. Periode 0 is vaak de beginbalans.

De kwartaalperiode in de analyses van de Auditfile Analyzer wordt nu gebaseerd op de mutatiedatum en niet meer op het belastingjaar en de maand van de mutatiedatum. Idem voor maandperiode.

Full Analyser & Reporter
– De Undo functie is uitgebreid met kolom- en rij verwijderen/invoegen werkt ook voor tabellen in het virtuele geheugen.
– Koppeling Caseware mapping is uitgebreid met RGS rekeningtype, hoofdrubriek en subrubriek.
– Bij het converteren van numerieke waardes (tabel bewerkingen/wijzigen velden/wijzig numerieke notatie) is nu naast de decimale notatie (punt of komma) ook de mogelijkheid om af te ronden op decimalen toegevoegd.
– Bij het koppelen van tabellen middels join kan nu ook een filter in de te koppelen tabellen worden toegepast.
– Aanvulling op vorige uitbreiding: het script commando set..relatefilter is toegevoegd. Als er bij het join in een script (commando “relate”) een filter moet worden gebruikt dan moet dit met het commando “set relatefilter T” worden aangegeven.
– De mogelijkheid om een tabel een kwartslag te draaien is toegevoegd. (records worden velden en velden records). Dit commando kan worden ingezet als bij een kruistabel veel velden worden geproduceerd en verhoudingsgewijs weinig records.
– De bovenstaande bewerking kan ook middels het script commando “turntable” worden uitgevoerd.
– De AFV knop (knop om Auditfile Analyzer te openen vanuit de Full versie) blijft zichtbaar als er zich in één of meer van de tabellen een auditfile bevindt en verdwijnt niet meer als er een niet-auditfile tabel wordt geselecteerd.
– Ook Camt.052 bestanden (intradag bank transacties) kunnen nu worden ingelezen.
– Bij het opslaan als PDF bestand kan worden gekozen of ook metadata (datum, aantal regels, gebruikte filters etc.) moet worden opgeslagen.
– Aan de bankanalyses is de analyse op identieke bedragen toegevoegd. Hiermee wordt een overzicht gegeven van identieke bedragen die meerdere keren voorkomen. De grootte van het bedrag en het aantal voorkomens is instelbaar.

Alle versies
– De detectie voor speciale leestekens die in de export naar .ODS en .XLSX bestanden fouten kunnen veroorzaken is uitgebreid.
– De expressie “match” is toegevoegd om de overeenkomst tussen twee verschillende woorden te tonen. Hiermee wordt het mogelijk om ook woorden die slechts gedeeltelijk overeenkomen als een match te bestempelen.
– In de instellingen kan de kleur voor negatieve waarde kleur worden ingesteld. De beginwaarde is rood, maar het blijkt dat dit voor mensen met kleurenblindheid soms moeilijk te onderscheiden is.
– Toegevoegd: project sluiten.
– De mogelijkheid is toegevoegd om in de instellingen te bepalen dat nieuwe kolommen (static fields, expressie, etc.) altijd aan het einde van de tabel worden gesitueerd.
– De volgende expressies zijn toegevoegd:
*minrange : berekend de minimale waarde van 1 of meer velden in een reeks van records in een specifieke tabel
*maxrange : berekend de maximale waarde van 1 of meer velden in een reeks van records in een specifieke tabel
*avgrange : berekend de gemiddelde waarde van 1 of meer velden in een reeks van records in een specifieke tabel
*min : berekend de minimale waarde in een reeks getallen (of velden in een record)
*max : berekend de maximale waarde in een reeks getallen (of velden in een record)
*avg : berekend de gemiddelde waarde in een reeks getallen (of velden in een record)
– Er is een waarschuwing ingebouwd als er in een tabel lege veldnamen voorkomen.
– In de auditfile financieel is de toekenning voor de beginbalans (dagboek 00BB) gebaseerd op de van afwezigheid dagboekcode én dagboekomschrijving. Dit was alleen de dagboekcode, waardoor regels met alleen een dagboekomschrijving ten onrechte de dagboekcode 00BB kregen.
– De mogelijk is toegevoegd om in de instellingen een afronding op decimalen voor alle getallen in te stellen
– De werking van het verwijderen van lege kolommen is zodanig aangepast dat deze geen rekening houdt met filters. Hiermee wordt voorkomen dat velden ten onrechte als leeg worden gezien als er een filter actief is dat bijvoorbeeld alle records weg filtert.