Skip to main content
Updates

Januari 2018

By 22 januari 2018No Comments

Toegevoegd aan de Auditfile Analyser & Reporter:
•Dashboard: in één oogopslag wordt een overzicht getoond van de meest relevante kern cijfers in de financiele adminisratie waarop het ingelezen auditfile finacieel op is gebaseerd. Door middel van grafieken en lijsten wordt dit overicht visueel gepresenteerd.
•Administratiefilters: met behulp van enkele slimme keuzes kunnen de grootboekrekeningen worden toegekend aan de belangrijkste financiële rubrieken.
•Er wordt een controle uitgevoerd op het dubbel uitvoeren van identieke analyses.
•Het verslag van gegevens en werkzaamheden biedt ondersteuning bij het vastleggen van werkzaamheden, de belangrijkste kenmerken en het vastleggen van nog uit te voeren werkzaamheden.
•De standaard analyse fc.19 is toegevoegd: het identificeren van boekingen tussen 2 datums.

Toegevoegd aan alle versies:
•Auto backup in de instellingen: stel een automatische tijd in waarop een project automatisch wordt opgeslagen,
•Aan de draaitabel functionaliteit is de mogelijkheid om de hoogste, laagste én totale waarde weer te geven.
•Het script command dateformat is toegevoegd. Hiermee kan het datum formaat van een veld worden herkend en vastgelegd in een variabele.
•Mogelijkheid om ingepakte auditfiles (.xfc of .adc) uit te pakken (werkt alleen met niet voor verzending aan de Belastingdienst ingepakte bestanden).
•Rondleiding uitgebreid met administratiefilters en dashboard.

Bugfixes:
•Herstel van het soms onjuist sorteren van negatieve bedragen.
•Herstel van de fout waarbij in het geval van de optie hoogste-laagste waarde bij draaitabel de laagste waarde bij 0 begon.
Verbeteringen en toevoegingen 07-10-2017 Toevoegingen Full Analyser:
•Verzenden van tabel via email toegevoegd aan opslaan menu en als script commando.
•Kiezen voor script menu bestand toegevoegd, waardoor het per gebruiker mogelijk wordt om met een eigen script menu te werken.
•De mogelijkheid om een script te beveiligen is toegevoegd.
•VAT verificatie bij V.I.E.S. ( VAT Information Exchange System). Te vinden onder de “FIN” knop.
•Conversie van .msg naar .eml mogelijk gemaakt (menu optie converteren).
•Dubbele bestanden uitgebreid met een overzicht van bestandslocaties.
•Verwijderen bestanden toegevoegd in bestandsbewerkingen sectie.

Auditfile Analyser:
•De volgende analyses zijn toegevoegd:
– FO.03 Kengetal liquiditeit, current ratio.
– FO.04 Kengetal solvabiliteit.
– FO.05 Kengetal rentabiliteit.
– FO.06 kengetal return on sales.
– FF.09 en FG.09 saldo kas/bank per maand + cumulatief
– FA.35 Overzicht balans-resultaat-cashflow.
– FA.36 Kengetallen.
– FH.022 Overzicht van debiteuren/crediteuren totalen per jaar.

Alle versies:
•Tabellen overzicht geïntegreerd in hoofdscherm
•Meerdere grafieken worden nu in 1 overzicht weergegeven
•Export alle tabellen naar Excel aangepast met autodetectie van veldtypes en export van alle velden als tekst is hersteld.
•Export naar Open Document Spreadsheet (.ods) formaat toegevoegd (Open office of Excel hoeft niet geïnstalleerd te zijn).
•De mogelijkheid om te werken met styles is niet meer beschikbaarmeer om redenen van performance en stabiliteit.