Skip to main content

Deze update (versiedatum 16-11-2021)  bevat aanpassingen voor het werken met ODBC bronnen en een aantal technische en functionele verbeteringen.

Dit betreft:

– Als bij het inlezen van een serie pdf bestanden een onleesbaar pdf bestand voorkwam dan stopte het inlezen. Dit is hersteld.

– Excel bestanden worden nu rechtstreeks ingelezen vanuit het bronbestand, zonder gebruik te maken van Excel. Dit gaat sneller en verkleint de kans dat in Excel fouten optreden.

– Er is een extra controle toegevoegd op de integriteit van het .zprj project bestand.

– Bij een onjuiste expressies wordt één foutmelding getoond en de werking van de expressie gestopt, zodat geen waterval van foutmeldingen optreedt

– Als in een filter onjuistheden zitten kan de gebruiker kiezen om het filter niet te plaatsen

– Bij het inlezen van Excel data kunnen nu de locatie van de veldnamen als van de data afzonderlijk worden aangegeven. Bijvoorbeeld: de veldnamen op rij 3, data begint op rij 6 daarna.

– De decimalen in draai-/kruis- en multitabel worden uitsluitend voor berekende velden toegepast en niet meer op alle getalvelden.

– Het inlezen van .msg mail bestanden is verbeterd: lange bestandsnamen worden nu correct geïnterpreteerd en de html body worden nu correct ingelezen.

– Aan de expressie “at” is de parameter “last” toegevoegd om het laatste voorkomen van een teken in een veld te vinden.

– Het verwijderen kolommen met dezelfde waarde is toegevoegd

– De expressies power (machtsverheffen) en log (natuurlijk logaritme) zijn toegevoegd

– Het inlezen van wetenschappelijke  getallen uit Excel is verbeterd (bijvoorbeeld 1.23E-2 = 0.0123)

– Betere getal herkenning bij export naar Excel

– Enkele kleinere bug fixes uitgevoerd

* Inlezen van tabellen uit een database via ODBC:

– Als een sql query fout bevatte werkte nieuwe queries niet. Dit is opgelost.

– Als de connection string is gewijzigd dan kan deze bij het afsluiten van het ODBC venster  worden opgeslagen voor hergebruik

– Ook omgekeerd sorteren is mogelijk gemaakt in het ODBC-venster tabellen lijst

– Bij inlezen wordt een extra controle uitgevoerd op grote tabellen of tabellen met grote BLOB velden en aangeboden om deze met behulp van maximaal geheugen capaciteit op te slaan, waardoor extreem grote tabellen kunnen worden ingelezen.

– Bij het opslaan van hexadecimale of base64 veldinhoud naar bestand is een extra mogelijkheid toegevoegd om de directory te kiezen

– Aan het help bestand is uitleg over het inlezen van grote tabellen met odbc toegevoegd