Skip to main content
Updates

April 2017

By 6 april 2017december 6th, 2017No Comments

De functie cdatf (correct date format) is zodanig aangepast dat bij ontbreken van een jaar deze door de gebruiker kan worden opgegeven.
Bij de export naar excel kan nu per veld een datum formaat worden ingesteld.
Het inlezen van CAMT.053 bankbestand is toegevoegd.
In de Auditfile Analyzer kunnen nu favoriete analyses worden vastgelegd.
Bij het aanmaken van een grafiek kan de hoek voor de x-as en de afstand van x-as items worden ingesteld.
Analyse cumulatieve saldi per week/weekdag toegevoegd aan AFV.
De mogelijkheid om de rijhoogte passend te maken is toegevoegd om cellen met een lange tekstinhoud beter te kunnen lezen.
Het detecteren en verplaatsen van dubbele bestanden is aan de bestandsbewerkingen toegevoegd.
Automatische utf8 decryptie in XML files.
De user agent in de web browser kan gewijzigd worden.
Aan het ophalen van bestandseigenschappen is exif data (locatie, tijd en toestel) voor afbeeldingen toegevoegd.
Het aanmaken van een gpx bestand (bijv adhv exif data) aan de hand van de geo locaties is toegevoegd.
Het opslaan als bestand van Base64 veldinhoud in een cel (bijvoorbeeld uit XML) is toegevoegd aan de extract mogelijkheden.
Het inlezen meerdere grote auditfiles (1 miljoen records of meer) tegelijk is geoptimaliseerd.
Verwijderen tijdelijke bestanden bij afsluiten programma verbeterd.
Regex expressie toegevoegd voor het zoeken en filteren met regular expressions.
Bugfixes:
Fout bij openen van Excel worksheet via script hersteld: sheet naam werd niet herkend.
Het werken met meerdere monitoren is hersteld.
Het overschrijven van een bestaande kolom bij statische velden is opgelost.
Bij het inlezen van meerdere types auditfiles financieel (versie 2 en 3) werd de inhoud soms in een verkeerde tabel geplaatst. Dit is opgelost.