Accountants

Easy2Analyse biedt een scala aan controles en analyses. Zowel voor de controlepraktijk als de samenstelpraktijk. Op basis van de auditfiles financieel, kassa, ritten en salarissen kunnen werkzaamheden snel en doelmatig worden uitgevoerd.

Een jaarrekening maken is zo gepiept. Zeker als de auditfile is gebaseerd op Referentie Grootboek Schema is de jaarrekening slechts een kwestie van een paar muisklikken.

Bedrijven

Door de auditfile van uw financieel pakket kunt u met  Easy2Analyse in een handomdraai controles op uw administratie uitvoeren. Naast het verbeteren van de kwaliteit van uw bedrijfsvoering kunt u deze controles afstemmen met uw accountant zodat zijn/haar inzet effectiever wordt en u kosten kunt  besparen.

Periodieke rapporteren kan met Easy2Analyse een stuk eenvoudiger dan u nu wellicht gewend bent en vooral ook goedkoper.

Automatiseerders

Easy2Analyse biedt krachtige functies voor het converteren van data. Zowel bestanden met een “tabel” structuur, zoals CSV, Dbase, Excel als  XML, PDF en tekst bestanden worden ondersteund. Oude data houdt u toegankelijk zodat u kunt voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Door toepassing van scripts kunt u werkzaamheden automatiseren. Dus één keer ontwikkelen en daarna hergebruiken. Dat is wel zo efficiënt.

Curatoren en advocaten

In geval van insolventie of andere zaken waarin in boekenonderzoek nodig is beschikt u niet altijd over de kennis van het financieel – of andere pakketten die in gebruik zijn.

Voor inzicht in de financiële gegevens volstaat meestal de auditfile financieel. Easy2Analyse biedt meer dan 130 analyses/controles die u direct kunt gebruiken. Met de Full Analyser & Reporter ontsluit u andere systemen. Uiteraard ontbreekt het niet aan een log van de uitgevoerde werkzaamheden.

Voordelen ten opzichte van bestaande audit software

Easy2Analyse is ontwikkeld in nauwe samenwerking met IT auditors, financiële dienstverleners en specialisten in de praktijk. Hierbij is er naar gestreefd om ongemakken van andere bestaande pakketten te voorkomen, Bijvoorbeeld:

  • Easy2Analyse kan zowel in het interne geheugen als met virtueel geheugen werken, waardoor met grote hoeveelheden data kan worden gewerkt;
  • Grote flexibiliteit in het converteren van XML data naar een tabel. Easy2Analyse kan ieder XML bestand (ook XBRL) in zeer korte tijd converteren naar een tabel, maar u kunt ook met de oorspronkelijke XML boomstructuur werken;
  • Uitgebreide set aan conversie mogelijkheden voor het werken met pdf bestanden. De conversie set is ook te gebruiken voor tekst en MS Word bestanden. Easy2Analyse voorziet niet in OCR waardoor het werken met bijvoorbeeld gescande documenten niet mogelijk is. Nadat u de documenten via OCR hebt omgezet kunt u deze in Easy2Analyse wel toepassen;
  • Naast ODBC maakt Easy2Analyse ook gebruik van ADO (Activex Data Objects), waarmee sommige databases (zoals Oracle) sneller en eenvoudiger te benaderen zijn.