Gebruikersgemak

Easy2Analyse biedt een no-nonsense interface waarmee de inhoud van bestanden overzichtelijk en snel worden weergegeven. Controle specialisten, financieel dienstverleners en IT professionals binnen én buiten de overheid gebruiken de software.

De interactieve rondleiding biedt u de mogelijkheid  om snel de belangrijkste functies van het programma te leren kennen.

Kwaliteit

De uiteenlopende groep gebruikers stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de informatie en het gebruikersgemak. Het programma wordt daarom intensief getest op kwaliteit. Niet alleen door ons zelf maar ook door de gebruikers. Wijzigingen en verbeteringen worden vanwege de hoge kwaliteitseisen die aan het programma worden gesteld op korte termijn doorgevoerd.

Veelzijdigheid

Toepassingen zijn onder andere data analyse, controleren en rapporteren voor  toezicht en interne beheersing. Ook  voor systeem- en database beheer zijn er diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld het ondersteunen van conversies.

Zowel bestanden met een “tabel” structuur, zoals CSV, Dbase, Excel als  XML, PDF en tekst bestanden worden ondersteund.

Service

Updates van het programma worden gratis ter beschikking gesteld via de site en het programma bevat een module om automatisch te controleren op nieuwe updates. In geval van problemen ondersteunt de logfunctie het snel  opsporen van de oorzaken zodat wij u gericht kunnen helpen. Uiteraard kunt u ons altijd mailen met vragen. Gegarandeerd snel antwoord.

Voordelen ten opzichte van bestaande audit software

Easy2Analyse is ontwikkeld in nauwe samenwerking met IT auditors, financiële dienstverleners en specialisten in de praktijk. Hierbij is er naar gestreefd om ongemakken van andere bestaande pakketten te voorkomen, Bijvoorbeeld:

  • Easy2Analyse kan zowel in het interne geheugen als met virtueel geheugen werken, waardoor met grote hoeveelheden data kan worden gewerkt;
  • Grote flexibiliteit in het converteren van XML data naar een tabel. Easy2Analyse kan ieder XML bestand (ook XBRL) in zeer korte tijd converteren naar een tabel, maar u kunt ook met de oorspronkelijke XML boomstructuur werken;
  • Uitgebreide set aan conversie mogelijkheden voor het werken met pdf bestanden. De conversie set is ook te gebruiken voor tekst en MS Word bestanden. Easy2Analyse voorziet niet in OCR waardoor het werken met bijvoorbeeld gescande documenten niet mogelijk is. Nadat u de documenten via OCR hebt omgezet kunt u deze in Easy2Analyse wel toepassen;
  • Naast ODBC maakt Easy2Analyse ook gebruik van ADO (Activex Data Objects), waarmee sommige databases (zoals Oracle) sneller en eenvoudiger te benaderen zijn.